Hit går pengarna

Naturskyddsföreningen är en ideell organisation med 90-konto. Din gåva går huvudsakligen till något av våra fem arbetsområden – klimat, skog, hav, jordbruk eller till vårt arbete mot miljögifter. Gåvan kan också vara obunden och gå dit miljön och naturen bäst behöver den just nu.

Vi på Naturskyddsföreningen arbetar ihärdigt med opinionsbildning och politisk påverkan, såväl lokalt, nationellt som internationellt. Vi lägger fram konkreta konstruktiva förslag och när politikerna tvekar att ta de nödvändiga besluten, kan vi med din hjälp öka trycket så att det blir lättare för oss människor att göra rätt. Därför är ditt bidrag till vår verksamhet så värdefullt! 

Vi har 90-konto 

Naturskyddsföreningen följer Svensk Insamlingskontrolls regler för insamling, vilket gör att vi har rätt att använda ett 90-konto. Svensk insamlingskontroll kontrollerar att våra insamlade medel går till för verksamheten avsedda ändamål. Av våra insamlade pengar går cirka 14 procent till administration. 

Vi är även medlemmar i Giva Sverige, en branschorganisation som bland annat jobbar för ett tryggt givande och att alla insamlingar ska vara transparenta, etiska och professionella.  

Naturskyddsföreningen granskas även av Charity rating och dess Givarguide som betygsätter insamlingsorganisationer. De utvärderar organisationernas demokratiska struktur, ekonomiska redovisningar och hur transparenta de är mot givare. Betyg ges enligt ett trafikljussystem där Naturskyddsföreningen har fått grönt ljus i samtliga kategorier. 

Våra fem huvudområden:

1. Hav och vatten

2. Jordbruk och mat

3. Klimat, energi och transporter

4. Miljögifter

5. Skog och naturvård

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!