Stöd oss

Ge en gåva till naturen

Ditt stöd är värdefullt och bidrar till arbetet för natur och miljö. Ge en gåva där den behövs som mest eller välj ett specifikt område att stödja nedan.

Här kan du välja att stödja ett specifikt område:

rovdjur,katt,unge,honkattcaptive, carnivore, cat, horizontal, kitten, Langedrag, lynx, mammal, Norway

Gåva till artbevarande

Ge en gåva till vårt artbevarande arbete  Människans nyttjande av land och vatten skapar problem för fungerande ekosystem och har lett till tusentals rödlistade arter. Stöd arbetet för att skydda våra hotade arter i Sverige.   Rädda våra hotade arter  Artrikedom är viktigt för våra ekosystem och den biologiska mångfalden. Men människans nyttjande av land och vatten skapar problem för fungerande ekosystem och hotar arter. Vi har idag […]

Skänk en gåva
klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Gåva till klimatet

Var med och bromsa klimatförändringarna!   Temperaturen förändras i en aldrig tidigare skådad takt, i en process helt skapad av människan. Vi närmar oss en klimatkatastrof och det går snabbt. Människor tvingas redan nu fly sina hem på grund av torka, översvämningar eller uteblivna skördar. I framtiden kan vi vänta oss ännu värre konsekvenser för naturen och hela mänskligheten. Men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen och ditt stöd behövs!       […]

Skänk en gåva
mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Gåva till skogen

Skydda skogens biologiska mångfald! Att bevara naturskogar och andra skogar med höga naturvärden är avgörande för den biologiska mångfalden. Det är även en viktig del i arbetet för att tackla klimatförändringarna eftersom skogarna binder stora mängder kol. Men Sveriges skyddsvärda skogar avverkas i snabb takt och ersätts med ensidiga trädplanteringar, vilket leder till fler hotade arter och stora utsläpp av koldioxid. Med din gåva till skogen bidrar du […]

Skänk en gåva
Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Gåva till havet

Stöd vårt arbete för friskare hav! Friska hav och vatten är en förutsättning för allt liv. Faktum är att haven producerar hälften av det syre vi andas och fungerar som en termostat för planeten. För en stor del av jordens befolkning är fisk en viktig näringskälla. Men idag är våra hav och vatten utfiskade, övergödda och förgiftade. Visste du att Östersjön är ett av världens mest förorenade hav? Vi arbetar […]

Skänk en gåva
sjö, friluftsliv, solnedgång, utflykt, vatten, tvätta sig, rent vatten, hemester,

Gåva för en giftfri vardag

Stöd arbetet för att få bort farliga kemikalier i vardagen! Vi lever i en värld där farliga kemikalier finns överallt runt omkring oss. De finns i våra prylar och i maten. De sprids i naturen och är ett hot mot både människor och djur. Vissa kan orsaka sjukdomar eller allergier, andra gör det svårare att få […]

Skänk en gåva
Humla på lavenderblomma. Operation: Rädda bina.

Rädda bina – ge en gåva

Tillsammans kan vi rädda våra bin!   Bina är livsviktiga för vår matproduktion – men våra vilda trädgårdsmästare är hotade. En tredjedel av Sveriges vilda biarter är på väg att försvinna. Nu vänder vi trenden tillsammans och räddar bina! Det här gör Naturskyddsföreningen för att rädda bina: Vi påverkar politiker att ta tuffare beslut för att […]

Skänk en gåva

Gåva för ett hållbart jordbruk

Stöd arbetet  för  ett hållbart  jordbruk!   Framtidens matproduktion är beroende av friska ekosystem. Jordbruket kommer alltid medföra miljöbelastningar, men kan också bidra till att stärka den biologiska mångfalden. Idag nås inga av miljömålen som berör odlingslandskapet. Övergödning och föroreningar i sjöar och hav fortsätter vara ett problem och jordbrukets klimatpåverkan är stor. Utbredd användning av kemiska […]

Skänk en gåva

Rädda Vitryggig hackspett

Rädda den vitryggiga hackspetten!  Den vitryggiga hackspetten är akut hotad. Det är faktiskt så allvarligt att det bara finns ett fåtal häckande par kvar i hela Sverige. Det beror på att skogsbruket under lång tid varit inriktat på att leverera barrskog till industrin. Lövskogen som hackspetten trivs i, har huggits bort för att ge plats åt planterade barrträd. […]

Skänk en gåva
kajak, paddling, kanot, stilla vatten, sjö, solnedgång, avkoppling, aktivitet, friluftsliv, solljus, stillhet,

Där pengarna behövs bäst

Stöd arbetet för en frisk och levande planet!   Tecken som ­­­extremt väder, skogsbränder, utrotningshotade arter och förgiftat vatten visar att läget för vår planet är akut. Men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen! Du behövs i det arbetet.   Med din gåva bidrar du till arbetet för:   att bromsa klimatförändringarna    bevarande av biologisk mångfald   friskare hav och vatten   ett hållbart och ekologiskt jordbruk   […]

Skänk en gåva