Naturskyddsföreningen anmäler Sveriges skogslagstiftning till EU

Naturskyddsföreningen har anmält Sveriges skogslagstiftning till EU. Här kan du läsa mer om varför skogslagstiftningen har anmälts och vad som händer med EU-anmälan härnäst.  

Varför har Naturskyddsföreningen anmält Sveriges skogslagstiftning till EU? 

Naturskyddsföreningen har länge påtalat att dagens skogslagstiftning inte lever upp till EU-rätten. Vi har varit konstruktiva och föreslagit konkreta lösningar. Samtidigt konstaterar vi att varken politiken eller ansvarig myndighet för skogsbruket verkar ha en vilja att göra vad som krävs.  

Debatten om skogen har varit kraftigt polariserad under lång tid. En bärande anledning till den intensiva debatten är att skogsbruket lyder under två parallella lagstiftningar (Skogsvårdslagen och Miljöbalken). Detta har resulterat i stora otydligheter för skogsägare om hur de får bruka sin skog, vilken hänsyn till arter de måste ta enligt lag och vilken kunskap som måste finnas innan man avverkar en skog. Svenska myndigheter har inte lyckats lösa problematiken, Skogsstyrelsen har snarare försvårat för skogsägarna. EU-domstolen har tidigare gett Sverige bakläxa för att inte tillämpa EU:s regler om artskydd i skogsbruket. På det svarade politiken med att föreslå snabbförändringar i en förordning istället för att säkerställa att Sverige inrättar ett system för ett förebyggande och hållbart skogsbruk. 

Därför har Naturskyddsföreningen skickat in en anmälan till EU-kommissionen där föreningen redogör för omfattande brister i hur Sverige genomfört och tillämpar EU:s lagstiftning om biologisk mångfald i det svenska skogsbruket. Vår förhoppning är att våra politiker tar EU-rätten på allvar och säkerställer att Sverige får det förebyggande och hållbara skogsbruk som EU kräver.

Vad händer nu? Anmälningsprocessen till EU – steg för steg: 

En anmälan till EU kan vara en lång och utdragen process eftersom det är många olika steg som ska följas. Det som sker under processen avgör om ärendet lämnas över till EU-domstolen.  

Steg 1: Naturskyddsföreningen skickar in anmälan till EU-kommissionen 

Steg 2: EU-kommissionen beslutar om ett formellt överträdelseförfarande 

Steg 3: En formell underrättelse till Sverige från EU-kommissionen 

Steg 4: EU-kommissionen skickar ett motiverat yttrande 

Steg 5: Ärendet överlämnas till EU-domstolen 

Gillas av 3

Relaterat innehåll