Så fick kretsen i Ljusdal liv igen: “Vi firar varje seger”

Carl Alexander Lindman charmas av knotiga ekar och tycker att varje seger, stor som liten, bör firas. När han upptäckte att den lokala Naturskyddsföreningen var vilande, bestämde han sig för att själv plocka upp fanan.

När Carl Alexander Lindman, som till vardags arbetar som jurist, kom till Järvsö i Ljusdals kommun 2019 fann han sig så småningom på den lokala Naturskyddsföreningens hemsida. Det senaste inlägget bjöd in till ett årsmöte på Rovdjurscentret i Järvsö.    

– Den uppdateringen visade sig vara fem år gammal, säger Carl Alexander Lindman.  

Han blev medlem i Naturskyddsföreningen redan som 15-åring. Genom åren har han sedan engagerat sig ideellt i flera andra verksamheter, men det var först nu som han tog på sig hatten som ideellt aktiv i Sveriges största miljörörelse. Motivationen kom från insikten av hur stort behovet av naturvård var i kommunen. Förutom en populär och årlig vårfågelräkning var det tyst från föreningen.   

– Det behövdes en röst för natur och klimat. En vilande krets gör sällan skillnad, inte heller ger den medlemmarna det som somliga vill ha, som chans till utflykter i naturen och social samvaro. Så då var det självklart för mig att väcka liv i kretsen.   

Ett första möte  

Sagt och gjort. Det första Carl Alexander gjorde var att anordna en informationsträff och skapa en sida för föreningen på Facebook. Med hjälp av Naturskyddsföreningens regionala kansli bjöd han sedan in både den tidigare styrelsen och andra som kunde tänkas vara intresserade.   

25 personer kom till det första mötet. Från dessa vaskades det fram en styrelse på sju personer med Carl Alexander på ordförandeposten. Ett år senare hade Ljusdalskretsen växt ytterligare, nu med tio personer i styrelsen.   

– Det var kul att se en så stor uppslutning på första mötet och att så många var intresserade av styrelseuppdrag. Vi har en stor kunskapsbredd i styrelsen och det är en tillgång att så många personer vill dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom naturvård.  

Som för många andra organisationer satte pandemin stopp för Ljusdalskretsens sociala aktiviteter och exkursioner. Istället lades kraften på påverkansarbete – ett område som kretsen tidigt beslutat sig för att satsa på.   

I sin verksamhetsplan specificerade de fyra fokusområden: skog, vindkraft, kommunal miljö- och klimatplan och delaktighet och dialog (med stöd utifrån bland annat Agenda 2030).   

Ljusdalskretsen har exempelvis som mål att kommunen ska ta fram en ny översiktsplan för vindkraft och en ny progressiv och ambitiös miljö- och klimatplan. Dessutom driver man på för att Ljusdal, som är den tolfte största skogsägande kommunen i landet, ska ta fram en ny skogspolicy med hyggesfria skötselmetoder.  

Ljusdal, folkrörelsen, lokala kretsar, Carl Alexander Lindman, skog, studiebesök, Järvsö
Studiebesök i blåbärsriset. Carl Alexander Lindman, ordförande för Ljusdalskretsen och Anders Dahlstrand, Ljusdals kommuns skogsförvaltare.

Vill vara en del i debatten  

För att lyfta och uppmärksamma sina frågor har föreningen sedan dess anordnat en offentlig hearing, skickat ut enkäter till politiker och varit flitiga med att tipsa media om resultaten.  

– En framgång har varit att vi bestämt oss för att föra dialogen offentligt när vi vill påverka. Vi har skrivit debattartiklar och insändare, och även blivit intervjuade ute i skyddsvärd skog. Från nationella undersökningar vet vi att merparten svenskar inte uppskattar kalhyggen. Det stöttar oss i arbetet för en progressiv ny skogspolicy i vår egen kommun.   

Sedan Carl Alexander startade om kretsen har de kunnat fira flera segrar. Det finns till exempel flera vindkraftverk i den skogsrika kommunen och fler tillstånd söks för att etablera nya.  

I flera fall har Ljusdalskretsen kunnat visa på brister i vindkraftsparkernas inventeringsunderlag, exempelvis när det kommer till förekomsten av fåglar och fladdermöss. Något som har tvingat vindkraftsbolagen att göra noggrannare miljökonsekvensbedömningar i flera fall samt göra kompletterande inventeringar.  

–  Civilsamhället och ideella krafter har fått gå in och se till att EU:s art- och habitdirektiv och miljöbalken följs. Vi har fått göra det jobb som bolagen borde ha gjort från start. Det är anmärkningsvärt, säger Carl Alexander och fortsätter:   

–  Vi är helt i linje med Naturskyddsföreningens övergripande policy om hållbar vindkraft och utbyggnaden av den. Vindkraft är en viktig del i energiomställningen men ny vindkraft måste placeras på rätt plats med hänsyn till värdefull natur och skyddade arter. Dessutom måste nyetableringar spridas över hela länet, det kan inte bara vara några få kommuner som tar ansvar.  

En kraft att räkna med  

En annan seger kommer från februari 2021. Efter beslut från Mark- och miljödomstolen stoppades exploateringen av ett skogsområde från etableringen av en vindkraftspark. Det avgörande skälet var faunan, och framförallt förekomsten av rovfågel.   

– En effekt av att vi har varit så aktiva i debatten är att vi märker att vår position som en viktig aktör i frågan har flyttats fram. Vindkraftsbolagen har börjat kontakta oss i ett tidigt skede av projekteringen för att fråga om våra synpunkter om olika områden. Det är väldigt positivt.     

Men den allra viktigaste framgången är att den lokala föreningen har blivit en kraft att räkna med, att de tillfrågas i olika frågor och därmed har en större möjlighet att påverka, menar Carl Alexander Lindman.   

– Varje framgång är en vinst och borde firas. Nyligen bestämde styrelsen att vi ska instifta Ljusdalskretsens hederspris. Det kommer att delas ut för första gången på kretsstämman i mars och ges till en person vars ideella insatser utmärkt sig på något vis. Så då blir det till att duka upp med två tårtor. En för segrarna och en för hederspersonen! 

Carl Alexander Lindman, ordförande Naturskyddsföreningen i Ljusdal  

Vad motiverar dig?  

“Engagemanget ger mig kunskap i de frågor jag brinner för, det är vad som triggar mig. Med ökad kunskap kan jag agera för det jag tror på genom påverkan och juridik.” 

Favoritdjur: 

“Flyttfågeln tornseglare för dess med bravur, utförda flygningar och de härliga ljud de ger ifrån sig. Stannfågeln korp för dess kopplingar till asatron och de dova lätena i vida skogar, likt ett urväsen. Bägge är sociala varelser som funnits nära människan och skapar karaktär till en miljö.” 

Favoritväxt:

“Som växt vill jag säga eken, ju äldre desto bättre. En ek är en fantastisk biologisk mångfald för såväl växter som djur på sin ålders höst. Dessutom är knotiga ekar personligheter, man blir ju lätt en trädkramare med en sådan framför sig.” 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 5

Relaterat innehåll