Öppet brev till Sveaskog

Sveaskog förvaltar den skog som ytterst ägs av alla svenska skattebetalare. Med detta förvaltarskap följer ett stort ansvar för bolaget att agera ansvarsfullt, ärligt och transparent gentemot allmänheten i frågor som rör fastighetsinnehavet och som är av allmänhetens intressen.

Under många år har Naturskyddsföreningen dokumenterat och granskat Sveaskogs skogsbruk, och vi nås upprepat av rapporter om brister i Sveaskogs naturvårdsarbete.  Naturskyddsföreningen har därför vid flera tidigare tillfällen efterfrågat en ökad transparens från Sveaskog avseende ett flertal frågor. På senare tid har det även uppkommit nya frågor som vi gärna skulle vilja ha svar på.

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!