Promemorian Sänkt skatt på jordbruksdiesel under 2025

Naturskyddsföreningens yttrande över promemorian Sänkt skatt på jordbruksdiesel under 2025.

  • Naturskyddsföreningen avstyrker förslaget om en utökad nedsättning av koldioxid- och energiskatt på så kallad jordbruksdiesel.
  • Naturskyddsföreningen motsätter sig starkt förslagen i promemorian, som strider mot Sveriges åtagande under Parisavtalet, liksom de svenska klimatmålen och klimatlagen.
  • Stöd bör utformas på ett sätt som stärker näringslivets förutsättningar att behålla sin konkurrenskraft i klimatomställningen och inte låser in företagen i ett fortsatt fossilberoende.
  • I första hand bör stöd till de areella näringarna ges som ersättning för miljönyttor, men även det generella jordbruksavdrag som föreslagits av tidigare utredningar vore en bättre lösning än fossila subventioner.
morötter, morot, barnhand, jordbruk, regnjacka, odling, grönsaker, jord, barn, hand,

Stöd arbetet för ett hållbart jordbruk!

Med din gåva kan vi kämpa för politiska satsningar på ekologiskt jordbruk och du bidrar till friska ekosystem, naturbetesmarker och ängar.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll