Rädda fjärilarnas ängar

Bara knappt en procent av den ängsmark som fanns för hundra år sedan finns kvar idag. De blommande ängarna försvinner i takt med att jordbruk läggs ner och slåtter och bete upphör. Med ängarna försvinner också många sorters blommor och livsmiljön för mängder av fjärilar och andra djur. 

Naturskyddsföreningen sätter varje år särskilt fokus på ängarnas rikedom, mångfald och värde genom att fira "Ängens dag" den första lördagen i augusti. Sammanlagt är det ett hundratal platser runtom i landet som sköts av Naturskyddsföreningens lokala ideella krafter. På "Ängens dag" slås ängarna med lie på gammaldags sätt och ofta ordnar man också fest och olika kulturaktiviteter under det som vi kallar ”världens största slåttergille”. 

Men från mitten av juli till början av augusti arrangerar Naturskyddsföreningens lokala kretsar över 50 aktiviteter runt om i landet. De syftar alla till att bevara de få svenska ängar som finns kvar idag och skydda de arter som är beroende av dem som livsmiljöer. 

7 saker du kan göra för ängarnas mångfald 

1. Kom på ”Ängens dag” 

Kom, visa ditt stöd eller hjälp till på "Ängens dag" under juli och augusti. Då ordnar Naturskyddsföreningens lokala kretsar runt om i landet slåtter.  Hitta aktiviteter i vår kalender.

2. Bli medborgarforskare 

Hjälp forskarna vid ArtDatabanken, berätta och rapportera bastardsvärmare – och andra hotade och sårbara växter och djur. 
Lär dig mer om Artdatabanken och Artportalen >> 

3. Spara det vilda 

Spara vilda blommor. Om du inte vill ha vilda blommor på hela tomten, lämna det vilda i kanter eller hörn, på dikesrenar eller så ängsblommor i en låda på balkongen eller gården. De är viktiga också för humlor och bin som också ser till att vi får frukter och bär. 

Vänta tills blommorna vissnat och fröat av sig, slå sedan och räfsa bort gräs och blommor. Lägg resterna i komposten eller använd det som gröngödsel i odling där näringen behövs. 

4. Gödsla inte 

De flesta vilda ängsblommorna vill ha mager mark. Gödsla inte där ängsblommor finns! Gödsel gynnar gräs och växter som brännässlor och älgört. De sprider sig snabbt om inte ängarna slås och räfsas. 

5. Bedriv blomstergerilla 

Bedriv lite blomstergerilla-aktiviteter. Samla vilda blomfrön och sprid i omgivningen.  

6. Så kunskapsfrön 

Följ med på våra lokala kretsars blomsterutflykter eller andra aktiviteter. Lär dig några vanliga ängsblommor. Dela med dig av din kunskap. Att samla så många ängsblommor som möjligt eller gissa namn på blommorna, är bra sommaraktiviteter för alla åldrar. För den som inte vill plocka blommor, kan mobiltelefonens kamera samla så många olika arter som möjligt. 

7. Använd din digitalhåv 

Mobilen kan också fungera som ”digitalhåv” på ängarna. Ta bilder på bastardsvärmare och andra fjärilar eller roliga insekter. Med ett foto är det lättare att hitta rätt i floror och andra böcker med arter, eller webben. 

Tips:

Här hittar du ett flertal av de ängar som sköts av Naturskyddsföreningen. På sidan hittar du även information om hur och när ängen sköts om.

Ovanliga fjärilar bland ängens blommor 

Om du står mitt på en blommande äng kan du vara omringad av 60 olika växter. Den blommande ängen är fjärilarnas bästa barnkammare. Där lägger de ägg och där lever larverna på olika växter. Den färdiga fjärilen hämtar nektar från blommorna. 

Bastardsvärmarna är en speciell och ovanlig fjärilsfamilj som är beroende av blomrika ängsmarker. På senare år har de, precis som ängar med mycket blommor, blivit allt mer sällsynta. Men det behövs mer kunskap om var bastardsvärmarna finns.  Läs mer i häftet "Bastardsvärmare"

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll