Replik: Värdefulla gammelskogar förstörs

Debatten om medlemmarna i Naturskyddsföreningen som försöker skydda gammelskogar i Dalarna fortsätter. I en replik på en ledarartikel i SvD menar Naturskyddsföreningen att kritiken bör riktas åt rätt håll - mot politiken snarare än de som står upp för naturen.

I en ledare i SvD 25/1 går Pia Clerté återigen hårt åt en grupp medlemmar i Naturskyddsföreningen som försöker skydda värdefulla naturskogar i Dalarna.

Vi känner igen argumenten. Ledaren skiljer sig inte mycket från den som Clerté skrev för ett halvår sedan.

Clertés åsikter må bestå, men det gör inte miljötillståndet i skogen. Under det halvår som passerat har det blivit allt tydligare att våra svenska skogar mår sämre och sämre. När Naturvårdsverket nyligen redovisade läget för miljömålet ”Levande skogar”, framgick det att utvecklingen inte går åt rätt håll i någon av Sveriges 21 regioner. I två av regionerna är utvecklingen neutral och i 19 regioner är den till och med negativ. Det är en anledning till att cirka tio procent av Sveriges växt- och djurarter är hotade i dag. Nästan hälften av de hotade arterna är knutna till skogsmiljöer.

Läs hela repliken på ledarartikeln i SvD.

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Gillas av 2

Relaterat innehåll