Stor utbredning av PFAS i Europa

Spridningen av miljögifterna PFAS har kartlagts i Europa, i ett samarbete mellan flera europeiska tidningar. Utbredningen är stor och omfattar över tio tusen platser bara i Sverige. Tidningarna har tagit fram en karta där du själv kan se hur det ser ut på din ort.

Skärmavbild från Maptiler, källa Forever Pollution Project.

Den 23 februari publicerade en rad europeiska tidningar en lång och uttömmande undersökning som fokuserar på miljögifterna PFAS. Projektet har sammanställt 17 000 platser runt Europa som är förorenade med PFAS på en interaktiv karta och ytterligare 22 000 platser som troligtvis också är förorenade.

I Sverige har man hittat PFAS på 220 platser och ytterligare 11 500 platser misstänks vara förorenade. Av dessa är 11 100 platser där brandskum har använts. 300 platser är industrier eller företag som i sin verksamhet kan ha använt PFAS, till exempel pappersmassabruk, textilfabriker och tillverkare av plast eller elektronik. 50 platser är avfallshanteringsanläggningar.

De mest förorenade yt- och grundvatten i Sverige är enligt undersökningen:

Trots att stora delar av Europa är förorenat med PFAS, visar undersökningen att industrierna lobbar för fullt för att få fortsätta använda dessa evighetskemikalier.

Vad är PFAS?

PFAS är samlingsnamnet för tusentals ämnen, som också kallas högflorerande ämnen. De har skapats för att stöta bort fett, smuts och vatten. Ämnena är extremt svårnedbrytbara och kan orsaka cancer, fertilitetsproblem samt påverka immunförsvaret.  

Vill du veta hur det kan se ut i din ort? Klicka dig vidare och zooma in i kartan. Ring eller maila din kommun för att ta reda på om de har undersökt saken närmare.

Naturskyddsföreningen tycker

Sverige måste förbjuda alla PFAS och verka för ett totalförbud av PFAS världen över.

Naturskyddsföreningen har tidigare kunnat visa hur hög utbredningen av PFAS är i svenskarnas dricksvatten. Orter där dricksvattnet har högre PFAS-halter än det nya gränsvärdet på 4 ng/L bör snarast åtgärda det.

Vi tycker att principen förorenaren betalar ska gälla. Eftersom det skulle ta mycket lång tid att reda ut vem som är förorenaren i många fall så bör staten gå in och fördela resurser till de kommuner som behöver rena vatten men som har svårt att klara det ekonomiskt. Rent och säkert vatten ska inte vara en kostnadsfråga i Sverige.

Stoppa PFAS!

Vår tids värsta miljögift finns nästan överallt idag. Skriv på vår namninsamling och hjälp oss stoppa PFAS.

Skriv på här
Gillas av 2

Relaterat innehåll