Väljarna vill se tuffare tag mot utsläppen – nu måste politiken leverera

Enligt en ny Sifo-undersökning finns det en oro över klimatet och ett starkt stöd för en tuffare klimat- och miljöpolitik bland väljarna. Men långt ifrån alla riksdagspartier tar denna oro på allvar och agerar snarare bromskloss i riksdagen, skriver Naturskyddsföreningen i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Enligt en undersökning gjord av Kantar Sifo, beställd av Naturskyddsföreningen, finns det ett starkt stöd för en tuffare klimat- och miljöpolitik bland väljarna. Till exempel anser sju av tio väljare att det är viktigt att Sverige är ett föregångsland inom klimat och miljö, och nio av tio säger att det är viktigt att regeringen för en politik som bevarar natur och biologisk mångfald. Det finns en bred samstämmighet i frågan oavsett ålder, kön och partisympati. Lika många anser att det är viktigt att skogsbruket är hållbart.

Därtill anser tre av fem väljare att skatterna bör höjas för verksamheter som har stor påverkan på klimat och miljö. Stödet är högst bland de som uppger att de sympatiserar med MP (96 procent) och V (88 procent), lägst bland M (47 procent), KD (47 procent) och SD (44 procent). Bland de som sympatiserar med S är 75 procent positiva, i likhet med C (74 procent). L-sympatisörer placerar sig i mitten (64 procent).

Två av tre väljare anser inte att statliga subventioner ska ges till verksamheter med stor klimat- och miljöpåverkan. Vidare uppger två av tre väljare att de oroar sig för klimatförändringarna.

När vi analyserar riksdagspartiernas förslag så är det dock långt i från alla som visar att de tar denna oro på allvar. I stället har många varit snabba med att lova skattesänkningar när priserna på drivmedel och el har stigit, trots att ledande ekonomer varnar för att detta riskerar att driva upp priserna ytterligare samtidigt som det bromsar takten i klimatomställningen.

Långsiktiga lösningar som tar oss ur fossilberoendet och sänker utsläppen hamnar i skymundan. En offensiv debatt om hur den - enligt en förkrossande majoritet i forskarvärlden - nödvändiga omställningen på såväl samhälls- som individnivå kan skapa ett gott liv inom planetens gränser lyser med sin frånvaro.

Läs hela debattartikeln i Göteborgs-Posten och se vilka partier som har agerat bäst och sämst för klimatet och miljön under den föregående mandatperioden.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll