Varför Skogsdagarna?

Den 19–29 september anordnar Naturskyddsföreningen skogsdagarna - elva dagar fulla av intressanta och roliga aktiviteter i skogen!

Under Skogsdagarna fyller föreningens medlemmar skogar i hela landet med utflykter och tipsrundor, men också möjligheter till att bara vara.

Med Skogsdagarna vill Naturskyddsföreningen väcka kärlek till och respekt för naturen. Vi vill sprida kunskap om skogens värden och samtidigt ge människor möjlighet att själva upptäcka och uppleva dessa värden.

Genom förslag och tips på aktiviteter vill vi även inspirera medlemmar som kanske inte tidigare själva arrangerat en aktivitet att ta steget och göra det. Vi hoppas att möjligheten att delta i lokala skogsaktiviteter över hela landet kommer att locka fler människor att delta.

Varför behöver vi se ett ökat engagemang för skogen?

Situationen för skogen är akut världen över. Avverkning av tropisk regnskog sker i en alarmerande hastighet. Men få känner till hur illa det är ställt även med den svenska skogen. Naturskogar som varit trädbevuxna i hundratals, kanske tusentals år, har kalavverkats och ersatts av planteringar. Skogsbruket har under lång tid skett på ett sätt som förändrat skogslandskapet i grunden. Resultatet är en kris för den biologiska mångfalden och ett stort antal hotade djur- och växtarter som följd.

Naturskyddsföreningen vill bryta den negativa utvecklingen och att fler ska engagera sig. En bra början kan vara just att hjälpa till att arrangera aktiviteter under Skogsdagarna och uppmuntra fler att ta sig ut i skogen.

Vill du själv upptäcka skogen? Ladda i så fall ner Upptäck skogen. Där hittar du inspiration och tips på hur du kan lära känna skogen nära dig, på egen hand eller tillsammans med vänner och familj. 

Vi tror att människor som uppskattar skogen också vill hjälpa till att skydda den. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Gillas av 4

Relaterat innehåll