En VECKA OM SKOGEN

Skogsdagarna 202

Skogen är fantastisk. Vi vill ge fler chansen att upptäcka den.    

Två kompisar i skogen

Ut i skogen
19-29 september

Att vara i skogen är ett fantastiskt sätt att umgås och samtidigt lära sig om naturen. Skogen är till för alla – även för dig som inte vanligtvis vistas där. Därför lanserar Naturskyddsföreningen skogsdagarna; nio dagar med syftet att få fler att upptäcka och uppskatta skogen. Den 19–29 september fyller medlemmar skogar i hela landet med utflykter, aktiviteter eller möjligheter till att bara vara.

Aktivitetslista

Det finns många olika typer av aktiviteter du kan anordna i skogen, det är egentligen bara din egen fantasi som sätter stopp! Här finns en lista för inspiration.

Material att beställa och ladda ner

Färdig tipsrunda om skog, aktivitetskort, Skogspärm om arter i skogen, Uppdrag Skog och annat som som ger synlighet lokalt.

Ladda ner vår gratis e-guide Upptäck skogen.

Ladda ner vår e-guide
Upptäck skogen

I vår e-guide Upptäck skogen finner du värdefull information och praktiska tips om hur du upptäcker skogen på egen hand eller tillsammans med vänner och familj. Låt dig inspireras att upptäcka skogen nära dig.

Quiz om allemansrätten, Skogsdagarna

Quiz! Vad kan du om allemansrätten? 

Tack vare allemansrätten har alla tillgång till naturen. Den ger dig exempelvis rätt att plocka bär och svamp. Den säger också att vi måste visa hänsyn till naturen och till andra människor. Testa dina kunskaper om allemansrätten med våra 10 quizfrågor och var med i utlottningen av skor från Icebug!

tall,träd,barrträd,berghäll,berghällar,res,skogsbruk

Frågor och svar om skogen 

Hur mycket skog finns det i Sverige? Vem äger skogen? Är svenskt skogsbruk hållbart? Här hittar du svar på vanliga frågor om skog och skogsbruk.  

5 berättelser om skogen

Fem lokalt engagerade medlemmar delar med sig av sina berättelser om skogen.

hbCCDcVvrUc poster image

Yasmine utbildar för att skydda skogar

Yasmine Kindlund startade en kurs för personer som vill lära sig känna igen naturvärden i skogen. Genom mer kunskap kan fler vara ute och inventera värdefulla skogar – och få dem skyddade.

Skogsnätverket

Vill du engagera dig tillsammans med andra för att skydda skogen? Gå med i Skogsnätverket!