Vilseledande nyhet om ekomat

Miljö- och hälsonyttan med eko ifrågasätts i media på fel grunder. Tidningar över hela landet publicerade 2016 artiklar som påstår att ekologisk inte är bättre för vare sig hälsan eller miljön. Men nyheten är vilseledande. Forskningsstudien som media hänvisar till egentligen visar på motsatsen. Se uppdateringar om debatten sist i artikeln! 

Sjuttiofem forskare har under ett år arbetat med syntesen som omfattar nästan 400 sidor. Forskarna har samlat in och systematiserat all vetenskap om hur ekologiskt lantbruk bidrar till samhällsnyttan i Danmark. Arbetet är beställt av jordbruks- och fiskerienheten vid miljö- och livsmedelsmyndigheten i Danmark och koordinerad av ICROFS 2015 (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer)

Forskarna har kunnat se konkreta positiva effekter av ekologiskt lantbruk så som minskade utsläpp av bekämpningsmedel i grundvatten och vattendrag, att djur kan få utlopp för naturligt beteende, ökad biologisk mångfald och växtföljder som gynnar jordarnas bördighet. Ett exempel är att ekologiska gårdar har 30 procent fler vilda växt- och djurarter än konventionella gårdar. Dessa organismer bidrar med viktiga funktioner i ekosystemen, menar forskarna. Naturskyddsföreningen har konstaterat precis samma sak i sin sammanfattning om nyttan med eko för Sverige

Den danska forskningsrapportens slutsats är, citat: 

"Ekologisk produktion har överväldigande positiva effekter på natur och biologisk mångfald, inklusive bin och andra pollinatörer och markens bördighet, liksom djurs hälsa och välfärd. En orsak är att djuren har mer utrymme, utomhusvistelse, bete och daglig tillgång till grovfoder. Effekten på människors hälsa och välbefinnande bedöms också vara positiv på grund av att ekologiska livsmedel har mindre rester av bekämpningsmedel, livsmedelstillsatser och läkemedelsrester, särskilt antibiotika som inte används i samma utsträckning i ekologisk animalieproduktion som i den konventionella.” 

Miljönyttan med ekologiska grisar 

När det gäller miljönyttan med ekogrisar däremot är det ingen nyhet att ekologiska grisar kan ge mer kväveutsläpp än konventionella grisar. Så blir det när man släpper ut grisarna för att få böka. Det är svårare att ta hand om stallgödseln utan kväveförluster när grisarna får gå fritt ute istället för att vara inomhus. 

Ekologisk grisuppfödnings stora fördel är främst att grisarna får möjlighet att utöva sitt naturliga beteende. Forskningsrapporten beskriver även det, liksom att kväveutsläppen är lägre i ekologisk mjölkproduktion. 

Ekomatens hälsoeffekter 

Trots att det inte står så i forskningsrapporten ifrågasätter man att ekologisk mat kan vara mer hälsosam, med hänvisning till den danska rapporten. Den danska studien konstaterar tvärtom att genom att äta ekologiskt utsätter man sig i mindre grad för bekämpningsmedel, medicinrester och tillsatser, men det är svårt att vetenskapligt dokumentera hälsoeffekter av detta. 

Utmaningar för det ekologiska lantbruket 

Den ekologiska sektorn driver även, enligt studien, fram många innovationer som spiller över på det konventionella jordbruket. Ekolantbruket kan också fungera som en katalysator för social innovation genom att överbrygga klyftan mellan stad och land. 

Men visst finns det utmaningar även för det ekologiska jordbruket. Den danska forskningsstudien tar upp många bra förslag på hur ekojordbruket kan utvecklas till exempel för att minska utsläppen av klimatgaser och näringsläckage till vatten. 

När det gäller klimat är det enligt studien svårare att visa på fördel eko. Utsläppen är ofta lägre från ekologisk produktion räknat per hektar, men inte per kg producerad mat. En orsak är enligt forskarna att reglerna för ekologiskt inte innehåller så många klimatåtgärder. Här skiljer sig de svenska KRAV-reglerna från de danska, då man under senare år tagit in flera klimatåtgärder i KRAV-reglerna. 

Att byta till eko är ett bra val 

Knappt hade den positiva nyheten om att den svenska ekologiska marknaden växte med hela 39 procent förra året och nu står för 7,7 procent av livsmedelsmarknaden hunnit landa, förrän denna ekokritiska nyhet på falska grunder fick fotfäste. 

Det är viktigt att konsumenter nu inte får en felaktig uppfattning om fördelarna med eko och att den svenska handeln kan fortsätta att bidra till en bättre värld. 

Sant eller falskt om eko 

Vad ska du egentligen tro när ekologiskt debatteras i medierna? Här bemöter våra experter olika påståenden kring ekologisk mat, kryddat med alla källor du kan behöva. 

Danska forskare kritiska till svensk medierapportering 

Uppdatering 2/2 -16 

Forskningsinstitutet som står bakom analysen av ekologisk produktion reagerade starkt på rapporteringen i svensk media. Danska ICROFS gick ut i ett pressmeddelande och skrev att tidningarnas slutsats inte överensstämmer med rapporten. Tvärtom konstateras att ekologiskt har en övergripande positiv effekt för både hälsa och miljö. 

Citat: ”Den svenska nyhetsbyrån TT och en rad svenska medier använder ICROFS nya forskningsrapport som bevis för att ekologiskt varken gynnar hälsa eller miljö. Det är inte korrekt. Rapporten konstaterar tvärtemot att ekologiskt har en övergripande positiv effekt på både hälsa och miljö.” 

Debatten fortsätter 

I flera tidningar fortsätter debatten om ekologisk ordling, bland annat diskuteras behovet att tillsätta näringsämnen vid ekologisk odling. Läs en av våra tidigare debattartikel om den problematiken: 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll