FAQ – om miljömärkta hygienprodukter

Vad ska jag tänka på när jag köper vanliga hygienprodukter? Hur påverkar valet av produkter mig själv och miljön? Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna.

Foto:

Ulrica Zwenger

Var hittar jag miljömärkta schampon, tvålar och krämer? 

Många livsmedelsbutiker, apotek och varuhus har ett utbud av miljömärkta produkter. Be gärna en anställd att hjälpa dig hitta de produkter som du söker. Här hittar du förteckningar över miljömärkta produkter:
> Hygienprodukter märkta med Bra Miljöval
> Hygienprodukter märkta med Svanen

Är miljömärkta produkter dyrare? 

Den största prisskillnaden beror på vilket varumärke det är. Bättre ämnen är dock ofta dyrare än de sämre, vilket kan medföra att en miljömärkt produkt är dyrare än en omärkt inom samma serie. Men ofta finns det olika varumärken i olika prisskikt som gör det möjligt att hitta miljömärkta produkter i en prisnivå som passar dig. 

Kan inte en produkt utan miljömärkning vara lika bra som en miljömärkt? 

Det finns företag som tar bra initiativ men som inte har valt att ha en oberoende märkning på produkterna. Men det finns ändå problem med det: 

  • Det är mycket svårt för dig som kund att avgöra om företaget lever upp till vad det utger sig för. Att granska alla ämnen på innehållsförteckningen kräver expertkunskaper och mycket tid. 
  • Många företag säger sig ställa krav på hälsa och miljö, men är inte öppna med hur kraven ser ut, särskilt inte i detalj. 
  • Det är svårt för dig som kund att avgöra om produkterna ändrats, så att de inte längre tar samma hänsyn till hälsa och miljö. 

Allt detta finns inbyggt i en oberoende märkning. Vi vill få konsumenter att uppmärksamma värdet med miljömärkningar. Ju fler som efterfrågar och köper märkta produkter desto större blir incitamenten för företagen att eftersträva en miljömärkning. 

Fungerar miljömärkta schampon lika bra som omärkta?  

Prova olika miljömärkta schampon och balsam för att hitta din favorit. Om du inte är nöjd med en produkt så beror det inte på att produkten är miljömärkt utan testa i så fall en annan miljömärkt produkt

Ställs det några krav på miljömärkta produkters förpackningar? 

Miljömärkningens främsta syfte är att minimera mängden miljö- och hälsofarliga ämnen i produkter. Men förpackningarna är också viktiga ur miljösynpunkt och därför ställs krav även på dessa. 

Varför finns det parfym i en del miljömärkta produkter? 

Vi bedömer att det idag finns en stark efterfrågan från kunder på att använda parfymerade produkter. Om vi förbjöd parfymer i alla miljömärkta produkter så skulle troligen många tillverkare avstå från att märka sina produkter och den övriga miljö- och hälsonyttan skulle då gå förlorad. Även om parfym tillåts i miljömärkta produkter, så regleras allergiframkallande parfymämnen hårdare än i lagstiftningen.

Varför innehåller miljömärkta tandkrämer fluor? Är inte det farligt för hälsan? 

Naturskyddsföreningen följer Läkemedelverkets och Socialstyrelsens rekommendationer angående fluor i tandkräm. Så här skriver Läkemedelsverket om användandet av fluor i tandkräm:

”Tandvården rekommenderar att barn kan börja använda fluortandkräm morgon och kväll från det att första kindtanden bryter fram. Fluor stärker och skyddar tänderna mot karies men allt för höga halter fluor är inte bra för barn att få i sig. Använd därför helst tandkräm som är anpassad för barn då dessa innehåller mindre mängd fluor. När man borstar tänderna på barn är det svårt att förhindra att en del av tandkrämen sväljs ned. För att undvika att barn får i sig för mycket fluor är det viktigt att inte sätta på för stor mängd tandkräm på tandborsten och att hjälpa barnet med tandborstningen. Följ därför doseringsanvisningarna på tandkrämen. Sådana anvisningar måste alltid finnas på fluortandkrämer.” 

Vad är skillnaden mellan Bra Miljöval och Svanen? 

När det gäller miljömärkning av hygienprodukter så är märkningarna ganska lika varandra. Alla ämnen som ingår i produkten ska granskas, utifrån vilka effekter de har på miljön och hälsan. Bra Miljöval ställer lite tuffare krav på miljöegenskaperna, men oavsett om du väljer Svanen eller Bra Miljöval så gör du ett bra val. Den stora skillnaden går mellan omärkta och miljömärkta produkter.  

Får naturliga ämnen eller oljor finnas i exempelvis en hudkräm märkt med Svanen och Bra Miljöval? Eller godkänns bara syntetiska ämnen? 

Ja visst. Både naturliga och syntetiska ämnen får ingå i produkter märkta med Bra Miljöval eller Svanen, förutsatt att de klarar respektive miljömärknings krav gällande miljö- och hälsoegenskaper.

Finns det någon som granskar miljömärkningarna? 

Bra Miljöval och Svanen är båda tredjepartscertifieringar och granskas därför av en oberoende part för att säkerställa att märkningen är tillförlitlig. Organisationen som gör granskningen är det internationella nätverket GEN (Global Ecolabelling Network). GEN arbetar för att främja, förbättra och utveckla miljömärkningar. GEN granskar att miljömärkningar har kvalitetssäkrade system och följer den vedertagna standarden för miljömärkningar, ISO 14024. 
> Så här fungerar en tredjepartsmärkning

Att välja naturliga produkter måste väl ändå alltid vara bäst?

Ur ett hälso- och miljöperspektiv är det ingen skillnad mellan naturliga ämnen och syntetiska ämnen. Istället får man göra uppdelningen mellan ämnen som ger negativa konsekvenser för hälsa och/eller miljö och de som inte gör det. Hur miljö- eller hälsofarligt ett ämne är avgörs av dess inneboende egenskaper och har inte med ursprung eller hur de är framställda att göra.

Är dofter i naturliga och ekologiska produkter snällare än syntetiska? 

Ett ämnes ”snällhet” beror på dess egenskaper och inte dess ursprung. Ur ett hälso- och miljöperspektiv är det ingen skillnad på naturliga och syntetiska ämnen. Istället bör en uppdelning göras mellan ämnen som ger negativa konsekvenser för hälsa och/eller miljö och de som inte gör det. Som exempel kan doftämnet cinnamal ha ett naturligt ursprung men finns ändå med på EUs lista över de 26 mest allergena parfymämnena. 

Finns det inte lagar som ser till att de produkter vi smetar på oss är okej för hälsan och miljön?

Kosmetikalagstiftningen är visserligen tuffare än många andra lagstiftningar men har också en rad brister. De främsta bristerna rör hormonstörande, allergiframkallande och miljöfarliga ämnen. Dessa är mycket dåligt reglerade (eller som i fallet med hormonstörande ämnen inte alls).

Vad tycker Naturskyddsföreningen om aluminium i deodoranter?

Aluminium får idag ingå i miljömärkta deodoranter. Eftersom nyare forskningsrön indikerar att det kan finnas ett samband mellan exponering för aluminium och negativa hälsoeffekter, så utreder både Svanen och Bra Miljöval om kraven ska ändras på denna punkt. 

Är hårda tvålar bättre än flytande? 

Fasta tvålar har fördelen att de inte innehåller något vatten, så de behöver inte konserveringsmedel. Vissa är rädda för bakterier på fast tvål. Rätt använd bildas ingen bakterietillväxt på fasta tvålar. Låt tvålen torka upp genom att ha den i en tvålkopp med hål i botten och där luft kan komma åt tvålen även underifrån. 

Bakterier kan inte växa om det inte finns vatten. Därför har en hård tvål längre hållbarhetstid än en flytande tvål om den används på rätt sätt. Glöm inte att köpa miljömärkt, det är viktigt oavsett om du väljer en fast eller flytande tvål. 

Vad är viktigt att veta när jag ska välja solskyddsprodukter? 

Eftersom solens strålar kan ge upphov till hudcancer omfattas solskyddsprodukter av ett strikt regelverk. För att få marknadsföras som ett solskyddsmedel måste produkten därför innehålla något av de 26 UV-filter som har utvärderats och godkänts enligt kosmetikalagstiftningen. 

De 26 godkända UV-filtren är dock olika miljöbelastande och här ställer miljömärkningen krav, så att endast de bästa alternativen tillåts. Miljömärkta solskyddsmedel måste också klara hårda krav på exempelvis allergiframkallande och hormonstörande ämnen. Alla kemiska och kosmetiska produkter innebär en viss miljöbelastning. Det allra bästa är förstås att minimera sin förbrukning, samt att avstå från produkter som man inte upplever ett stort behov av. Undantaget är produkter som solskyddsmedel och tandkräm där det finns tydliga hälsovinster att använda dem. 

Kokosolja och andra oljor som ibland används i solen har låg skyddsfaktor och bör inte användas som substitut för solskyddsprodukter. Därför rekommenderar Naturskyddsföreningen i första hand mekaniska skydd i form av titanoxid (ej nano-form) som utgör ett gott skydd genom att ligga kvar på huden och reflektera solens strålar

Är produkter som är parabenfria bäst för hälsan?

Det viktiga är vad en produkt faktiskt innehåller och inte vad den är fri från. En produkt kan t.ex. vara fri från ett hormonstörande konserveringsmedel men istället innehålla ett allergiframkallande konserveringsmedel. Här tar miljömärkningar ett helhetsgrepp som gör att producenterna inte kan byta ut ett problematiskt ämne mot ett annat.  

Är det någon kosmetisk produkt som är mer problematisk än de andra?

Konventionell hårfärg är oftast mer problematiska än andra produkter eftersom de nästan alltid innehåller kontaktallergena ämnen. Det är också därför det ännu inte finns någon miljömärkt hårfärg. Produkter som du använder ofta och mycket av är också viktigare att välja med omsorg.   

Behövs konserveringsmedel i hygienprodukter?

Många produkter behöver konserveringsmedel för att få en bra hållbarhetstid. Det finns en bredd av konserveringsmedel, från riktigt problematiska till relativt harmlösa. Naturskyddsföreningen vill verka för att man byter ut de dåliga alternativen till de bättre.

Det finns även mycket att göra i form av produktutveckling som kan minska behovet av konserveringsmedel. T ex i form av smarta förpackningar och bruksanvisningar.

Tas ämnen i en hudkräm upp av huden? Om inte så spelar det väl ingen roll vad som finns i krämen?

Vissa ämnen i kosmetika och hygienprodukter tas upp via huden eller slemhinnor, dock inte alla. Vilka som gör det beror på ämnets storlek och egenskaper. Men även ämnen som inte tas upp av kroppen kan vara problematiska om de inte renas bort i reningsverken utan kommer ut i naturen.  

Vår miljömärkning Bra Miljöval

Märkningen visar vilka produkter som är minst skadliga för miljön.