Dags för fossilfria pensioner!

Vi befinner oss i en klimatkris där det borde vara självklart att våra pensionspengar inte finansierar utvinning och förbränning av kol, olja och fossilgas. För vad ska vi med pension till om vår värld förstörs? Men idag har statens egna fonder placerat flera miljarder av våra gemensamma pensionspengar i världens största fossila bolag. Det är varken hållbart eller ansvarsfullt och det går emot Parisavtalet. Nu är det dags för AP-fonderna att fasa ut de fossila investeringarna.

 
 

Svenska pensionspengar bidrar till förödelse

 
 
 
 

Försämrar mat- och vattentillgång i en region där tusentals barn dött av undernäring och torka.

Olje- och fossilgasfältet förgiftade en hel by och gjorde skolbarn medvetslösa.

Så bidrar svenska pensionspengar till världens största utsläppare.


Missade du Naturskyddsföreningens seminarium om fossilfria pensioner? Ingen fara, du kan se det i efterhand här. På seminariet lär du dig mer om våra smutsiga pensionsfonder, och hör vittnesmål från Colombia och Kazakstan.

Första till Fjärde AP-fonderna har investeringar värda 16,4 miljarder i 89 av de 200 största fossila bolagen. AP-fonderna fortsätter alltså att investera fossilt trots en ny lag och trots Parisavtalet. Det visar vår granskning.

Vad är AP-fonderna? Kan man inte själv välja var pensionen ska placeras? Och är inte det viktigaste att investeringarna är lönsamma så att vi får pensioner som går att leva på? Vi svarar på dina frågor om fossila pensioner.

AP-fonderna har investerat miljardtals kronor i fossiljättar som driver fossila projekt världen över – projekt som allvarligt drabbar lokalbefolkning. Läs om vår rapport i Expressen.

Genom att ha ”dialoger” med fossiljättarna kan Första till Fjärde AP-fonderna fortsätta investera i kol, olja och gas, anser de själva. Men dels har Sverige lovat att följa Parisavtalet, dels ska fondernas investeringar enligt en ny lag främja hållbarhet.

Svårt, tråkigt, abstrakt – så tänker många när de hör ordet pension. Men låt dig inte skrämmas av det. Här reder vi ut hur det allmänna pensionssystemet funkar, och varför det är så viktigt att få AP-fonderna att sluta med fossila investeringar.

Klimatförändringarna hotar både människor, växter, djur och hela ekosystem. Och det är användningen av fossila bränslen som orsakar den globala uppvärmningen. Därför måste vi sluta använda dessa bränslen – och sluta att investera i fossila bolag.

Villkor för namninsamling:

Vi kommer att lämna en lista på alla som undertecknat kampanjen till företrädare för AP-fonderna 1, 2, 3 och 4. Listan innehåller namn och ort (inte e-postadress). Listan blir automatiskt en offentlig handling eftersom AP-fonderna är myndigheter. Om du väljer att ange din e-postadress kommer vi endast att använda den för att skicka dig löpande information om kampanjen via e-mejl. Du kan när som helst i nyhetsbrevet klicka på en länk att du inte vill ha fler brev. När kampanjperioden är över kommer du att tillfrågas om du vill överföras till vår Aktionslista för vidare engagemang inom våra olika sakfrågor och få vårt globala nyhetsbrev. För mer information om Naturskyddsföreningens e-postregister, kontakta Kommunikationsavdelningen Webb via webb@naturskyddsforeningen.se eller via telefon 08-702 65 00 och fråga efter Webbansvarig. 

Svenska Naturskyddsföreningen med organisationsnummer 802002-4280 är personuppgiftsansvarig när föreningens verksamheter behandlar personuppgifter. Naturskyddsföreningen värnar om den personliga integriteten. Att hantera personuppgifter korrekt och säkert är en prioriterad fråga för oss. De som anförtror oss sina uppgifter ska vara trygga. Vi följer Dataskyddsförordningen och de andra lagar och regler som gäller på dataskyddsområdet. För integritetspolicy och generell information om hur Naturskyddsföreningen behandlar personuppgifter, se www.naturskyddsforeningen.se/dataskydd 

Gå tillbaka till signera!