Dags för fossilfria pensioner!

Vi befinner oss i en klimatkris där det borde vara självklart att våra pensionspengar inte finansierar utvinning och förbränning av kol, olja och fossilgas. För vad ska vi med pension till om vår värld förstörs? Men idag har statens egna fonder placerat flera miljarder av våra pensionspengar i världens största fossila bolag. Det är varken hållbart eller ansvarsfullt och det går emot Parisavtalet. Nu är det dags för AP-fonderna att fasa ut de fossila investeringarna.

 
 

Svenska pensionspengar bidrar till förödelse

 
 
 
 

Svenskarnas pensionspengar är investerade i flera av världens största utsläppsbovar. Vår rapport visar att AP-fondernas behöver överge sin strategi att genom ägande påverka de fossila bolagen.

Svenska folket har gett en tydlig signal till AP-fonderna. Det vill inte att dess framtida pension ska investeras i kol-, olje- och gasbolag. Det visar en opinionsundersökning från Kantar Sifo.

Klimatförändringarna hotar människor, växter, djur och hela ekosystem. En stor bov bakom den globala uppvärmningen är användningen av fossila bränslen som kol, olja och gas.


Försämrar mat- och vattentillgång i en region där tusentals barn dött av undernäring och torka.

Olje- och fossilgasfältet förgiftade en hel by och gjorde skolbarn medvetslösa.

Så bidrar svenska pensionspengar till världens största utsläppare.


Svårt, tråkigt, abstrakt – så tänker många när de hör ordet pension. Men låt dig inte skrämmas av det. Här reder vi ut hur det allmänna pensionssystemet funkar, och varför det är så viktigt att få AP-fonderna att sluta med fossila investeringar.

Vad är AP-fonderna? Kan man inte själv välja var pensionen ska placeras? Och är inte det viktigaste att investeringarna är lönsamma så att vi får pensioner som går att leva på? Vi svarar på dina frågor om fossila pensioner.

Mitt i klimatkrisen investeras våra pensionspengar i kol, olja och gas. Men vi är många som har fått nog! 18 000 personer skrev under vårt förra upprop – nu fortsätter arbetet!

Vill du engagera dig för fossilfria pensioner? Toppen! Det finns nämligen flera sätt som du kan bidra på.

Första till Fjärde AP-fonderna hade 2019 investeringar värda 16,4 miljarder i 89 av de 200 största fossila bolagen. Trots bolagens enorma klimatutsläpp. Det visade vår granskning.

Villkor för namninsamling och hantering av personuppgifter:

Vi kommer att lämna en lista på alla som undertecknat kampanjen till företrädare för AP-fonderna. Listan innehåller namn och ort (inte e-postadress) och blir automatiskt en offentlig handling eftersom AP-fonderna är myndigheter. Din e-postadress kommer vi endast att använda för att skicka dig löpande information om kampanjen via e-mejl. Du kan när som helst i nyhetsbrevet klicka på en länk att du inte vill ha fler brev. För mer information om Naturskyddsföreningens e-postregister, kontakta Kommunikationsavdelningen Webb via webb@naturskyddsforeningen.se

För integritetspolicy och generell information om hur Naturskyddsföreningen behandlar personuppgifter, se www.naturskyddsforeningen.se/dataskydd 

Gå tillbaka till signera!