Fossilfria pensioner

Nu är det dags för AP-fonderna att fasa ut de fossila investeringarna.

Dags för fossilfria pensioner!

Vi befinner oss i en klimatkris där det borde vara självklart att våra pensionspengar inte finansierar utvinning och förbränning av kol, olja och fossilgas. För vad ska vi med pension till om vår värld förstörs?

Men idag har statens egna fonder placerat flera miljarder av våra pensionspengar i världens största fossila bolag. Det är varken hållbart eller ansvarsfullt och det går emot Parisavtalet. Nu är det dags för AP-fonderna att fasa ut de fossila investeringarna.

fossilfri, pension, klimat, spelautomat, maskin, spel, pengar

Våra rapporter om fossila pensioner

Fossilfria Pensioner, AP-fonderna, Rapport, Kampanj

Tillsammans fick vi: 10193 namn.

Tack för ert engagemang! Över 10 000 personer skrev under vårt upprop för fossilfria pensioner.

Namninsamlingen är nu avslutad och underskrifterna kommer att lämnas över till AP-fonderna.

Svenska pensionspengar bidrar till förödelse