MASIFUNDISE: Starka kustsamhällen med makt att förändra

Det långsiktiga arbetet för ett hållbart fiske i kustnära områden i Sydafrika har betalat sig. Den sydafrikanska organisationen Masifundise lyckades 2012 få igenom en ny fiskepolicy för det viktiga men ofta förbisedda småskaliga fiske

Under Apartheid förlorade majoriteten av de som försörjde sig på småskaligt fiske inte bara sin mark och fiskerättigheter, utan även sina ekonomiska och sociala rättigheter. I slutet av 90-talet drevs dessutom en policy igenom som tilldelade ett fåtal storskaliga kommersiella företag alla fiskerättigheter. Det var först i september 2012 som en ny policy för småskaligt fiske togs fram i Sydafrika. I den nya policyn lyfts vikten av det småskaliga fisket för landets livsmedelsförsörjning och ekonomi, liksom behovet av att fördela nyttjanderättigheter och resurser rättvist.

Naturskyddsföreningens sydafrikanska samarbetsorganisation, Masifundise Development Trust, var drivande i framtagandet av den nya policyn. År 2016 listades de av Sydafrikanska Sunday Times som en av de tio organisationer som med sitt arbete mest influerat och förändrat Sydafrikas historia. 

Masifundise är en civilsamhällesorganisation som organiserar folkrörelsen längs med Sydafrikas kustområden. På senare år har de också lagt större vikt vid att mobilisera landets alla inlandsfiskare – en många gånger bortglömd grupp. Masifundise är också en känd röst i regionala och internationella sammanhang när det gäller småskaligt fiske. De var bland annat en drivande aktör bakom framtagandet av de ”Internationella riktlinjerna för ett hållbart småskaligt fiske” – vilka antogs av FN:s livsmedelsorganisation, FAO, 2014. Arbetet fortsätter och Masifundise arbetar idag för att underlätta implementeringen, säkerställa fiskares rättigheter, och se till att antagna policyer efterlevs.  

Masifundise etablerades 1980 men det var först 2004 som de registrerade sig som en oberoende trust, och gick över till att helt fokusera sitt arbete på fiskesamhällens utsatta situation. Masifundise har sitt huvudkontor i Mowbray, Kapstaden, och arbetar både lokalt, nationellt, regionalt och internationellt. Masifundise är en samarbetspartner till Naturskyddsföreningen sedan 2010. 

Foto: Erika Eckeskog Kalu

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll