TAMBUYOG: De mest utsatta drabbas hårdast när fisken försvinner

När klimatförändringar, överfiske och miljöförstöring gör att fisken runt Filippinerna försvinner drabbas människor i fattigdom allra värst. Tambuyog verkar för att småskaliga fiskare, staten och företag tillsammans ska skydda och använda ekosystemen på ett hållbart sätt.

Filippinerna är en av världens största fiskenationer. Småskaliga fiskare är dock fortfarande bland de allra fattigaste i landet – över 40 procent befinner sig under fattigdomsgränsen. Klimatförändringar och miljöförstöring gör att korallrev, sjögräsängar och mangroveskogar försvinner och därmed också fiskens och skaldjurens barnkammare. 

Kusterna är också hårt ansatta av turism och storskaliga infrastrukturprojekt. Samtidigt är fisket överexploaterat och många arter visar i dag tecken på överfiske. Förstörelsen av mangroveskogar längs kusterna gör även att effekterna av regelbundna naturkatastrofer drabbar Filippinerna allt hårdare, något som slår särskilt hårt mot de som lever i fattigdom. 

På grund av minskade fiskefångster och fattigdom ser småskaliga fiskare ibland därför ingen annan utväg än att använda fiskemetoder som inte är miljömässigt hållbara. 

Tambuyog arbetar för att stärka män och kvinnor inom det småskaliga fisket så att de tillsammans med relevanta myndigheter och företag kan arbeta för ett hållbart fiske och samförvaltning av marina naturresurser. Arbetet handlar även om att öka möjligheterna att bedriva en hållbar handel med fisk och skaldjur. I sitt arbete fokuserar Tambuyog också specifikt på kvinnors rättigheter och möjligheter. 

Organisationen grundades 1984 och samarbetar med Naturskyddsföreningen sedan 2016. 

Foto: Karolina Runnerstam

Mer information

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll