MAB: Skyddar regnskog och mänskliga rättigheter mot dammar

Brasiliens enorma dammbyggen sätter stora områden med värdefull regnskog under vatten. MAB – de dammpåverkades rörelse – arbetar för att minska den negativa påverkan som dammar har på både människor och miljö.

Med sina många soltimmar har Brasilien stor potential för solenergi. Trots det satsar regeringen på enorma dammbyggen som sätter värdefulla regnskogsområden under vatten och tvingar människor att flytta. Kraftverksdammarna ökar ytterligare den snabba avskogningstakten i Amazonas, och ödelägger regnskog som är viktig för att stabilisera det globala klimatet. 

MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, är en social rörelse för dem som drabbas negativt av stora vattenkraftsbyggen. Organisationen arbetar för att människor som drabbats av dammbyggen ska få rättvis kompensation – och för ett nationellt rättsligt ramverk som reglerar det.  

Rörelsen är inte emot alla dammbyggen i Brasilien, utan bedömer varje enskilt fall utifrån social och miljömässig påverkan. Organisationen har presenterat en alternativ energiplattform som de använder som utgångspunkt för sitt påverkansarbete på energiområdet. I dag är MAB en nationell rörelse med över 40 000 medlemmar. 

MAB har bland annat lyckats få igenom ett lagförslag på delstatsnivå som gör det lättare att få kompensation vid dammbyggen. Det gör det möjligt att få kompensation även för dem som jobbar i den informella sektorn eller saknar papper på att de äger mark. Lagen är en seger för människor som lever i fattigdom, inte minst för kvinnor som är överrepresenterade inom den informella sektorn. 

MAB har även arbetat tillsammans med Mundurukufolket för en viktig seger mot planerna på stora kraftverksdammar i deras område vid Tapajosfloden. De planerade dammarna skulle dränka 200 000 hektar regnskog, till stor del nationalparker eller naturreservat. 

Foto: Leandro Taques

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll