EMG: För en rättvis och hållbar vattenpolitik

I många områden i Sydafrika råder brist på vatten. Den sydafrikanska miljöorganisationen Environmental Monitoring Group vill ha en rättvis vatten- och energipolitik i Sydafrika. De vill att människor som lever i fattigdom ska få större möjlighet att påverka sin situation.

I Sydafrika och grannländerna i Afrika söder om Sahara blir vattenfrågor allt viktigare. Klimatförändringarna gör att torka och vattenbrist blir vanligare. Det påverkar både ekosystem och människors hälsa och försörjningsmöjligheter.  

Miljöorganisationen EMG (Environmental Monitoring Group) arbetar tillsammans med människor som engagerar sig för rätten till vatten. Ofta saknar de själva tillräcklig tillgång på rent vatten.

EMG stöttar och ingår i South African Water Caucus – ett nätverk av lokala grupper som jobbar för en mer hållbar vattenanvändning och för att skydda vattenresurser från miljöförstöring. 

Genom folkbildning ger EMG människor som lever i fattigdom kunskap och möjligheter att påverka miljöarbetet i kommuner och på riksnivå. EMG producerar bland annat läromedel, utställningar och rapporter samt håller workshops i marginaliserade områden. Organisationen arbetar för att påverka beslut kring klimat- och vattenfrågor, så att de blir mer rättvisa och miljövänliga. 

EMG verkar också för bättre försörjningsmöjligheter på landsbygden och för att öka kunskapen om klimatförändringarnas effekter i Sydafrika.  

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!