WALHI: Alarmerande situation för Indonesiens regnskog

Det kan handla om skog, markrättigheter, naturvård, produktion av palmolja eller om urfolks rättigheter. WALHI är Indonesiens äldsta och största paraplyorganisation för miljöfrågor och samlar närmare 500 medlemsorganisationer som verkar i samma anda. 

WALHI, med sina lokala medlemsorganisationer runt om i landet, är en dynamisk organisation med stor relevans i frågor som rör hållbar och rättvis utveckling kopplat till bland annat miljö, klimaträttvisa, matsuveränitet och jämställdhet. WALHI arbetar med urfolk, lokalsamhällen i kust- och skogsområden, småbrukare och fackliga organisationer. De har även en stark samverkan med andra Friends of the Earth-organisationer i Sydostasien men även globalt.  

Borneo är ett av världens tre regnskogsområden och därmed har skogsfrågor en stor plats i WALHIs arbete lokalt såväl som nationellt och internationellt. Avverknings- och palmoljesektorn har spelat stor roll i ödeläggelse av såväl naturskogar som människors försörjning.  

Naturskyddsföreningen samverkar med WALHI för att i centrala Sulawesi, en stor ö centralt i den indonesiska arkipelagen, stötta lokalsamhällen att stå emot palmoljeexpansionen och istället värna om det ursprungliga jord- och skogsbruket som gjort att skog fortfarande finns kvar med alla dess kvalitéer. Arbetet innebär bland annat utbildning i lagstiftning och rättigheter, mobilisering och framtagning av kartor över bymark. Påverkansarbete och utbildning för lokalsamhällena gemensamt är andra viktiga komponenter. Tillsammans med WALHI arbetar Naturskyddsföreningen också med policyfrågor kring exempelvis palmolja.   

WALHI grundades 1980 och gick med i nätverket Friends of the Earth 1989.

Foto: Maria Rydlund

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll