WRM: Med fokus på regnskogen och människor

Världen över försvinner regnskogsområden med alarmerande fart. Människor som tidigare bevarat och brukat skogarna hamnar i kläm och världen förlorar ovärderliga naturskogar. World Rainforest Movement stöttar skogsberoende samhällen och småbrukare. 

WRM har sin historia i att aktivister världen runt såg de allt mer konsumtionskopplade hoten från globala Nord mot världens regnskogar. Tropiskt trä, pappersmassa, palmolja, mineraler från gruvverksamhet och oljeutvinning är bara några av de exempel som resulterat i att regnskogar skövlas. Det födde tanken om WRM som idag är ett litet sekretariat men med stor kapacitet och stort kontaktnät globalt.  

WRM arbetar i nära samverkan med en rad olika rörelser, organisationer och grupper på såväl lokal, nationell som internationell nivå för att stärka och länka samman den mångfacetterade miljö- och sociala rörelse i Latinamerika, Afrika och Asien. På det viset blir det en avsevärt starkare rörelse eftersom många lokalsamhällen har begränsade möjligheter till erfarenhetsutbyte på egen hand. Bara att samverka med närmsta berörda by kan vara svårt, ännu svårare kan vara att få information om hur diskussionerna går på internationell nivå. Där fungerar WRM som en unik länk.  

WRM har stort fokus på kvinnors specifika betydelse i skogssammanhang och engagerar sig aktivt i frågor som rör deras situation speciellt. Förutom att tillsammans med lokala partners organisera möten, koordinera dokumentation och producera rapporter som fallstudier, som sedan blir källa för information för en mycket bredare krets, är WRMs arbete en viktig utgångspunkt för påverkansarbete för många fler organisationer, inklusive Naturskyddsföreningen.  

WRM får stöd till sitt arbete i sin helhet men föreningen samarbetar även specifikt med WRM i särskilda frågor som exempelvis expansionen av palmoljesektorn i Västafrika. Genom att vara en samlande röst åt utsatta lokalbefolkningar når dessa grupper ut med budskap bland annat om förbisedda rättigheter, sämre möjligheter till försörjning och miljöförstöring kopplat till kommersiella intressen. WRM publicerar även digitalt material genom sin hemsida och inte minst genom sin månatliga “WRM Bulletin” vilken distribueras på spanska, engelska, franska och portugisiska. Det ger många människor en unik uppdatering. WRM följer även frågor som rör biobränsle.   

WRM grundades 1986 och samarbetar med Naturskyddsföreningen sedan 1997.  Sekretariatet, kontoret, ligger i Uruguays huvudstad Montevideo. 

Foto: WRM

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll