Sök bidrag

Behöver du pengar till något som du vill göra? Medlemmar i Naturskyddsföreningen, kretsar eller länsförbund kan ansöka om olika bidrag till projekt och aktiviteter. Här är ett urval av de som finns.

 • Fröpengar
  Som medlem kan du enkelt engagera dig i Naturskyddsföreningen. Fröpengar är ett litet bidrag för att så ett frö till ett projekt eller aktivitet. Sista ansökningsdag är den 15 juni.
 • Projektbidrag
  Naturskyddsföreningens projektbidrag stöttar och stimulerar det ideella arbetet i föreningen. Bidrag kan sökas av kretsar och länsförbund, men gärna i samarbete med andra aktörer. Projektbidrag kan sökas två gånger per år, senast 1 mars eller 1 oktober.
 • Blixtbidrag
  Blixtbidrag är Naturskyddsföreningens projektbidrag för mindre projekt, som måste genomföras akut. Bidrag kan sökas av kretsar och länsförbund. Ansök löpande, så länge årets bidragsmedel finns kvar.
 • Projektbidrag inför EU-valet
  Kretsar och länsförbund kan söka ett särskilt bidrag från Naturskyddsföreningen för projekt och aktiviteter inför valet till Europaparlamentet i juni 2024. Ansök löpande, men senast 31 mars 2024.
 • Våtmarksbidrag
  Syftet med Naturskyddsföreningens våtmarksbidrag är att bevara och iordningställa våtmarker i Sverige. Bidrag kan sökas av kretsar och länsförbund, gärna i samarbete med andra aktörer. Ansök senast 1 mars eller 1 oktober varje år.
 • Verksamhetsbidrag
  Kretsar kan söka verksamhetsbidrag från Naturskyddsföreningen för att stärka engagemanget och bidra till en starkare, lokal förening. Bidraget kan sökas för all verksamhet inom kretsen. Ansökan sker löpande.
 • Natursnoksbidrag
  Naturskyddsföreningens lokala grupper för barn och familjer, Natursnokarna, kan få bidrag för ny eller befintlig verksamhet vartannat år. Ansök löpande under året.
 • Fältbiologernas bidrag
  Är du under 26 år och medlem i Fältbiologerna, Naturskyddsföreningens ungdomsförbund, så kan du söka medlemsbidrag för ett projekt eller en aktivitet. Klubbar, nätverk och distrikt kan söka andra bidrag. Ansök löpande under året.
 • Bra Miljövals fonder
  Elbolag som producerar el märkt med Bra Miljöval sätter av pengar till Naturskyddsföreningens fonder Energifonden, Miljöfonden och Skogsfonden. Bidrag ur dem kan sökas av organisationer, myndigheter och företag. Ansök löpande under året.
 • LONA-bidrag
  Sök bidrag för Lokala Naturvårdsprojekt (LONA) genom din kommun. Bidraget är till för att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med naturvård. Syftet är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. Ansök senast 1 december varje år.
 • Alvins fond 
  Naturvårdsverket beslutar om bidrag ur Alvins fond till projekt som främjar svenskt naturskydd, i synnerhet fågelskydd. Ansök senast den 30 november varje år.
 • Grannskapsinitiativet
  En ideell förening eller allmännyttig stiftelse kan söka mellan 20 000–60 000 kronor från Postkodsstiftelsen för aktiviteter inom ramen för deras Grannskapsinitiativet. Små och snabba stöd till projekt i närområdet stärker gemenskapen mellan människor och bidrar till ökat välbefinnande och hälsa.
 • Arvsfonden
  Ideella föreningar kan söka bidrag ur Arvsfonden för projekt för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och personer över 65 år. Ansök kontinuerligt hela året.
 • Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas
  Sök i länsstyrelsernas databas för att hitta en stiftelse som passar ert projekt.
 • Forskningsmedel ur Stiftelsen Valdemar och Emmy Gustafssons Naturvårdsfond
  Fonden utlyser medel för forskning och vetenskapliga seminarier inom miljöområdet. Den sökande ska vara disputerad och verksam vid universitet, högskola eller forskningsinstitut. Ansök senast i januari varje år.
skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll