Så sår du bivänliga växter

Bina är riktiga naturhjältar – de jobbar hårt med att pollinera växter så att det finns blommor, frukt och bär. Men många bin är på väg att försvinna eftersom det bland annat har svårt att hitta mat, det vill säga pollen och nektar. Vi kan hjälpa dem - genom att så bivänliga växter!

Ge en gåva till bina

Swisha en gåva till vårt arbete för att rädda bina och bevara den biologiska mångfalden. Ditt stöd behövs!

Gör som bina: välj ekologiskt!

namninsamling

Bort med bekämpningsmedel som skadar bin!

Skriv under för att politikerna ska ta ansvar för våra livsviktiga pollinatörer och agera mot bekämpningsmedel som skadar bin.

kaffe, kaffebönor, orb2022

Viktiga varor att välja eko

Bekämpningsmedel som är förbjudet i Sverige kan ändå användas vid odling av de varor som säljs i våra matbutiker. Vi guidar dig till de varor du verkligen vill handla ekologiskt. 

blommande vägkant med bi.

Naturskyddsföreningen skapar världens längsta blomsteräng!

Det finns en bortglömd yta som kan ersätta en del av de slåtterängar och naturbetesmarker som nu är borta – varför inte använda Sveriges vägrenar till något bra?

Svenskmiljö,Äpplen,Äppelträd,Sommar,Frukt,Äpple, himlen, blå, grön, löv, varm

Utan bin ingen mat?

Pollinering är gratis, men värt miljarder. Den är viktig för maten vi äter och för stabila ekosystem. När bina hotas, hotas också pollineringen och matproduktionen. Kan du tänka dig en värld utan bin?