5 saker du kan göra för att stoppa överfisket

Haven mår allt sämre. Överfiske och ohållbara fiskemetoder förstör havens ekosystem och arter riskerar att försvinna. Så mycket som 90 procent av världens fiskbestånd är idag fiskade till yttersta gränsen eller redan överfiskade. Vi måste vända utvecklingen innan det är för sent! Här listar vi fem handlingar du kan bidra med.

1. Skriv under vårt upprop för en omställning av fisket!

Det storskaliga industriella fisket dominerar världshaven och hotar både ekosystemen och många fiskarters överlevnad. Dessutom rycker det undan försörjningsmöjligheter för småskaliga fiskare världen över. Nu vi vill se en övergång till ett skonsamt och rättvist småskaligt fiske!

Om du håller med, gå till vår namninsamling och skriv under du med!

2. Skriv en insändare

För att få frågan om havens alarmerande situation att synas ännu mer kan du ta kontakt med lokal media. Till hjälp har vi tagit fram en mall för insändare till media och press.

3. Boka en föreläsning

Hjälp till att lyfta havens akuta situation och behovet av att ställa om fisket genom att boka en föreläsning till din lokala Naturskyddsförening. Riksföreningen står för en föreläsare som på ett engagerat sätt ger kunskap och utrymme för diskussion och frågor.

4. Gå med i Havsnätverket eller Globala nätverket

Vill du också göra en insats mot överfiske, förlust av biologisk mångfald och nedskräpning i hav och vatten? I Havsnätverket kommer du i kontakt med drygt 900 likasinnade medlemmar inom Naturskyddsföreningen som är intresserade av vår havs- och vattenmiljö. Vi driver gemensamma kampanjer, utbyter kunskap, ordnar utbildningar och inspirerar varandra.

I Globala nätverket får du möjlighet att träffa andra som är intresserade av globala miljöfrågor, möta representanter från våra samarbetsorganisationer och få fördjupad kunskap från våra experter. Genom det Globala nätverket får du möjlighet att bolla idéer på aktiviteter som du och din lokala Naturskyddsförening kan göra för att driva på för en global omställning till ett skonsamt och rättvist fiske.

5. Konsumera smartare

Vi behöver dra ned på vår konsumtion av fisk för att belastningen på världens fiskbestånd och fiskets påverkan på havsmiljön ska minska. När du vid speciella tillfällen vill äta fisk – välj då sådan som är hållbart och skonsamt fiskad. Låt vår fisklista guida dig!

fiske,fiskenät,hav,måsar

Stoppa överfisket!

Världshaven mår allt sämre och överfiske är den främsta orsaken. Nu måste vi ställa om fisket!

Jag vill veta mer!
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll