Granskning: Så mycket lovar partierna för naturen och klimatet

Vilka riksdagspartier vill ha en ny och hållbar skogspolitik? Vilka säger ja till ett fossilförbud 2030 och hur ställer sig partierna till en svensk koldioxidbudget för att minska utsläppen? Naturskyddsföreningen har bett partierna svara på 22 viktiga miljöpolitiska förslag.

Precis som inför valet 2018 och alla riksdagsval sedan 1985 har Naturskyddsföreningen bett riksdagspartierna besvara en enkät med viktiga förslag för miljön. 

Enkäten spänner över stora delar av det miljöpolitiska fältet, med förslag för att gynna biologisk mångfald, kraftigt minska fossila utsläpp och ställa om samhället. Förslagen återspeglar flera av de åtgärder som behövs för att möta två av vår tids största kriser – klimatförändringarna och förlusten av arter. Inför valet 2022 består enkäten av 22 frågor. 

Vår granskning "Sänkta ambitioner i miljöpolitiken" visar att hälften av riksdagspartierna ställer sig bakom endast en bråkdel av förslagen, vilket ger en bild av att flera partier har sänkt sina miljöambitioner sedan förra valet.  

Miljöpartiet ställer sig bakom flest förslag då de svarar ja till samtliga 22 förslag. Vänsterpartiet svarar ja till 20 av Naturskyddsföreningens förslag. Därefter kommer Liberalerna med sina 18 ja. Centerpartiet ställer sig bakom 13 förslag, vilket placerar partiet en bra bit över Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna som enbart svarar ja till fem ynka förslag.  

Antal "ja" i Naturskyddsföreningens valenkät med 22 förslag för klimatet och naturen.

Sist i rankningen kommer Sverigedemokraterna – det ställer sig bakom ett enda förslag.  

Att riksdagens två största partier Socialdemokraterna och Moderaterna båda uppvisar så svaga ambitioner väcker oro inför den kommande mandatperioden. Utifrån nuvarande mandatfördelning i riksdagen finns det en majoritet för endast sex av Naturskyddsföreningens 22 miljöförslag. 

Även om förslagen inte utgör allt som behöver göras inom miljöpolitiken ger partiernas svar en tydlig fingervisning om deras ambitionsnivåer. Samtidigt som många partier står bakom förslagen om farliga kemikalier, saknas det en bred enighet om många viktiga förslag för att främja biologiska mångfald, hejda klimatförändringarna och ställa om till ett hållbart samhälle.   

Skriv på för en tuffare klimatpolitik!

Låt oss sätta press på makthavare och verka för en rättvis omställning inför valet 2022.

Livesändning: Följ vår pressträff

upb5MjaV52o poster image

Partiernas egna prioriterade frågor 

I granskningen har partierna även fått ange sina mest prioriterade förslag inom miljö- och klimatpolitiken inför kommande mandatperiod. Här ser vi ett mönster: partier som ställt sig bakom många av Naturskyddsföreningens förslag visar dessutom en hög ambitionsnivå i sina egna prioriterade frågor. Och tvärtom, de som svarar ja till få av våra förslag uppvisar  en svagare ambitionsnivå i de egna prioriterade frågorna. 

Tiden håller på att rinna ut  

Läget för planeten är mer akut i dag än för fyra år sedan och både i EU och den internationella miljöpolitiken har Sverige en viktig roll att spela. Men under den gånga mandatperioden kunde vi bland annat se ett tydligt exempel på politikens misslyckande när endast ett av de 16 svenska miljömålen hade uppnåtts år 2020. 

I Naturskyddsföreningens rapport Kastvindar i miljöpolitiken från maj 2022, granskades partiernas miljöpolitiska agerande mellan åren 2018 och 2022. I rapporten konstateras att löftena och den relativt höga ambitionsnivån som partierna uppvisade inför mandatperioden, inte återspeglas i hur partierna faktiskt agerade.  

I stället tycks tempot i miljöpolitiken ha sänkts betydligt jämfört med föregående mandatperiod. Endast tre av Naturskyddsföreningens totalt 18 förslag från 2018 genomfördes under mandatperioden, trots att det fanns en riksdagsmajoritet för tio förslag efter valet 2018. Viktiga steg på vägen har dock tagits för att genomföra ytterligare fem förslag. Men det är fortfarande en lång väg kvar för flera nödvändiga miljöpolitiska åtgärder.   

Klimatförändringarna och försvagningen av ekosystem och biologisk mångfald är inte bara alarmerade i sig, de hotar även mänsklighetens försörjning och säkerhet.   

Med endast åtta år kvar till 2030 – året Sverige senast måste ha nära noll utsläpp av växthusgaser om vi ska ta vårt fulla ansvar för att förhindra de mest förödande konsekvenserna av klimatförändringarna – är de låga ambitionerna inför valet 2022 och de efterföljande fyra åren därför mycket illavarslande. 

Det har kanske aldrig tidigare varit viktigare att svenska väljare använder sin röst för klimatet och naturen och tydligt visar politikerna att dessa frågor måste sättas högre upp på agendan! 

Här är förslagen som partierna fick ta ställning till:

1. Förbjud fossila bränslen

2. Besluta om ett mål för ökad kolsänka

3. Anta en svensk koldioxidbudget

4. Inför differentierad vägskatt

5. Höj ambitionsnivån i EU:s utsläppshandel ETS

6. Kärnkraft utan understöd

7. Mer och bättre skydd av land och hav

8. En ny havsmiljölag

9. Flytta ut trålgränsen

10. En ny och hållbar skogspolitik

11. Låt statens skogar vara föregångare för ett hållbart nyttjande av skogen

12. Stärk det ekologiska lantbruket

13. Öka arealen naturbetesmarker

14. Ny skatt på bekämpningsmedel

15. Mål för minskad materialkonsumtion

16. Dricksvatten utan PFAS

17. Säkra giftfria materialflöden

18. Skattereform som bidrar till klimat- och miljömål

19. Inför tidsbegränsade miljötillstånd

20. Omvandla miljonprogrammet till miljöprogram

21. Skärp miljöambitionerna i offentlig upphandling

22. Additionella budgetmål för klimatåtgärder inom biståndet

natur, solnedgång, landskap, insamling, bli medlem, marknad, sjöar, skymning, berg, skog, CTA

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Gillas av 11

Relaterat innehåll