Naturfalken – ett simborgarmärke för artkunskap

Lär dig mer om arter och sätt dina naturkunskaper på prov. Naturfalken är ett simborgarmärke för artkunskap för alla åldrar. Öka dina kunskaper om naturen på ett kul sätt!

Vad kan du om bin, fåglar och blommor? Syftet med Naturfalken är att utbilda om olika arter och väcka människors naturintresse. Vi vill också råda bot på den utbredda art-analfabetismen vi ser i samhället idag. Genom att lära sig mer om arter ökar förståelsen och känslan för djur och natur och vikten av att bevara den biologiska mångfalden.

Konceptet med Naturfalken är inspirerat av simborgarmärkena och Akademibokhandelns läsborgarmärken. Du genomför ett tydligt uppdrag och får ett diplom som visar att du klarat av det. Naturfalken vänder sig till alla åldrar. 

Märket tas genom att peka ut ett antal arter för en kunnig och pedagogisk kontrollant som kallas för artvän. Arterna kan identifieras på plats i naturen eller på bild. Att lära sig arter ska vara roligt. Artvännen finns med för att inspirera och guida och se till att alla kan ta Naturfalken.

Naturfalken finns i fyra olika nivåer:

  • 10 arter (Stenfalken)
  • 20 arter (Pilgrimsfalken)
  • 50 arter (Tornfalken) och
  • 100 arter (Jaktfalken)

Lansering av Naturfalken ägde rum över hela landet på Biologiska mångfaldens dag 22 maj 2019. Aktiviteter planeras löpande.

Bild: Sarah Lundell tar Naturfalken. Fotograf Michaela Lundell

Beställ ditt paket här

Här kan du ta naturfalken. Se alla aktiviteter där märkestagning erbjuds.

Planerade digitala utbildningar 

Tisdag 27 april kl 19:00 - 21:15
Anmäl dig här (Studiefrämjandet) 

För frågor, kontakta Eva Lindberg via mejl eva.lindberg@naturskyddsforeningen.se eller telefon 08-702 65 15, 070-344 44 31.