Amazonas brinner – det här kan du göra

Förra årets bränder i Amazonas utlöste globalt ramaskri – i år är situationen ännu värre. Dubbelt så många bränder rasade i början av september jämfört med samma period 2019. Men det finns sätt att motarbeta den alarmerande utvecklingen. Påtryckningar utifrån fick den brasilianska regeringen att införa ett fyra månader långt eldningsförbud. Samtidigt har Nordea sålt sina innehav i världens största köttbolag som pekas ut som drivande i avskogningen av Amazonas.

Bränderna i Amazonas 2019 väckte stor uppmärksamhet – i år är situationen ännu värre.

Foto / Illustration:

Getty Images

En granskning av Fair Finance Guide från i våras visade att nästan alla svenska storbanker investerar i bolag som driver på den alarmerande utvecklingen i Amazonas där regnskogen skövlas och bränns ned för att skapa mer utrymme för betesmarker och sojaodlingar

Efter påtryckningar från konsumenter gick en grupp investerare ihop, däribland flera från Sverige, och varnade den brasilianska regeringen att de kommer stoppa sina investeringar om inte avskogningen bromsas. Uppropet följdes av krav från flera branschorganisationer och internationella storbolag inom bland annat jordbrukssektorn. Resultatet: Ett fyra månader långt eldningsförbud infört av den brasilianska regeringen.

Bränderna som rasar i Amazonas efter att eldningsförbudet introducerats visar dock att åtgärden inte haft någon märkbar effekt och är långt ifrån tillräcklig för att kompensera för den brasilianska regeringens nedmontering av Amazonas skydd de senaste åren. Däremot är eldningsförbudet ett konkret exempel på hur investerare och företag kan tvinga fram åtgärder. 

Utöver eldningsförbudet gick även Nordea ut med att de säljer sina innehav i världens största köttproducent JBS efter att bolaget misslyckats med att leva upp till de krav som ställts gällande miljöfrågor. JBS har ofta kopplats ihop med just avskogningen av Amazonas. 

Att svartlista bolag på detta sätt är ett verktyg som banker och andra investerare kan använda sig av när aktivt ägarskap inte fungerar. Nordeas beslut är också en markering att ohållbara verksamheter inte är okej och förhoppningsvis kan uppmärksamheten få fler investerare att gå i samma fotspår. I längden leder svartlistning av den här typen av bolag till att det blir svårare och dyrare för dem att finansiera sin verksamhet. 

Betyder detta att allt går åt rätt håll för Amazonas? 

Framstegen till trots hopar sig ändå orosmolnen för Amazonas. Under de första sju dagarna i september noterades 8373 bränder  mer än dubbelt så många som samma period förra åretI delstaten Amazonas var antalet bränder i augusti också det högsta sedan 1998

Den här utvecklingen är en följd av den politik som bedrivits av den brasilianska regeringen, ledd av presidenten Jair Bolsonaro, som konsekvent urholkat skyddet för Amazonas och uppmuntrat till illegal beslagtagning av mark.   

Fortfarande finns det också svenska storbanker och pensionsförvaltare som investerar i brasilianska bolag kopplade till avskogningen av Amazonas och kränkningar av urbefolkningens rättigheter. Länsförsäkringar är ett sådant exempel och det visar att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att säkra att Amazonas finns kvar lång tid framöver. 

Vad kan du göra för att hjälpa Amazonas?

De två delsegrarna visar på att konsumenters påtryckningar och aktiva val har positiv effekt och påverkan på investerare. När bränderna nu rasar i Amazonas är det viktigare än någonsin att fortsätta agera för att begränsa skövlingen och bränderna. Här hittar du tre konkreta tips på vad du kan göra. På Fair Finance Guides hemsida kan du se hur din bank ligger till och även mejla din bank direkt. 

Skydda Amazonas - mejla din bank!

Svenska banker kopplas till skövlingen av Amazonas. Det visar en ny granskning av Fair Finance Guide, som Naturskyddsföreningen och andra organisationer ligger bakom. På deras webbplats kan du mejla din bank på 30 sekunder och protestera.