Det extrema vädret – en påminnelse om vår sårbarhet

Torka, värmebölja, och skogsbränder. Sommarens extrema väder har på ett mycket påtagligt sätt visat hur sårbara vi är. Även om det inte går att länka enskilda väderfenomen till klimatförändringen så är det en påminnelse om att ta klimathotet på allra största allvar.

Artikel

Skog och mark är torrt som fnöske. Magra skördar ger foderbrist för lantbrukets djur. Skogsbränder pressar människor att rycka in för att rädda sin egendom, och tvingar vilda djur på flykt. Värmen leder till övergödning i hav och sjöar. 

- Extrema väder är ingen nyhet, men i takt med klimatförändringarna kommer de att bli vanligare. Sommarens långvariga torka och värmebölja påminner oss om hur sårbart samhället är.  Vi behöver en kraftfull klimatpolitik som håller världen inom tvågradersmålet, säger ordförande Johanna Sandahl.

Det stora perspektivet är av yttersta vikt, men samtidigt behöver vi komma ihåg att många redan har råkat illa ut på grund av det extrema vädret.  

- Vi känner starkt med alla som råkat illa ut av torkan och värmen, från lantbrukare som drabbas hårt av missväxt till de vars hus och egendom hotas av bränderna, säger generalsekreterare Karin Lexén.

Det är också viktigt att göra aktiva val för att hjälpa Sveriges bönder, som blivit hårt ansatta av torkan. 

Vad du kan göra:

  • När många lantbrukare vittnar om att de måste skicka sina djur till slakt så är det viktigare än någonsin att när du köper kött, konsekvent väljer svenskt. Foderbristen leder till att många djur måste slaktas och om inte köttet kan säljas betyder det att köttet dumpas och att lantbrukaren blir utan ersättning. Många lantbrukare berättar om hur de inte har foder så att det räcker över vintern, samtidigt som slakterierna har kö.
  • Var en god medborgare och bistå om frivilliga sökes för släckningsarbete. Vi skänker en särskild tanke till alla brandmän som sliter med skogsbränderna.