Potatisen sprutas upp till tolv gånger

Potatisen är en av matens värstingar. 95 ton kemiska bekämpningsmedel per år sprids på de svenska potatisåkrarna. Och vissa potatisodlingar sprutas tolv gånger per säsong. 

Potatisen är den mest besprutade jordbruksgrödan i Sverige, det konstaterar Naturskyddsföreningen i rapporten ”Potatisen och bekämpningsmedel” som publiceras idag. Rapporten är en del i serien ”Matens Värstingar”.  

I genomsnitt besprutas en konventionellt odlad potatisplanta i Sverige 7,5 gånger. Den sprutas mot insekter, ogräs, mot svampsjukdomen bladmögel och den sprutas för att få blasten att vissna ner innan skörd. Antalet tillfällen kan variera mellan tre och tolv gånger. Den största mängden bekämpnings­medel är mot bladmögel och då sprutas plantan i förebyggande syfte. Vissa sorter är mera mottagliga för bladmögel, sämst är King Edward och Bintje som sprutas var sjunde dag under odlingssäsongen.

– Den slentrianmässiga användningen av bekämpningsmedel på potatisodlingarna måste förändras. Idag saknas ekonomiska incitament för att begränsa mängden bekämpningsmedel och kemikalieindustrin använder sig av intensiv marknadsföring för att öka användningen i potatisodlingarna. Genom att välja ekologisk potatis kan vi bidra till ett mera hållbart jordbruk, utan användning av bekämpningsmedel, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Bäst för miljön är ekologiskt odlad potatis. Men trots en ökande efterfrågan på ekologiska livsmedel minskar arealen med ekologiskt potatisodling. Sedan 2002 har odlingen minskat med 20 procent.

– Inställningen och åtgärderna för att stödja ekologisk odling är svaga hos den nya regeringen, trots att människor efterfrågar ekologiskt mer än någonsin, säger Mikael Karlsson.

Det finns idag potatissorter som har bättre motståndskraft mot bladmögel.

– Lantbruket måste ta sitt ansvar för miljön och utnyttja potentialen i mera motståndskraftiga sorter och anpassa användningen av bekämpningsmedel efter dem, säger Emelie Hansson jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningen och författare till rapporten.