Synpunkter, fel, klagomål och misstänkta oegentligheter

Har du synpunkter om vårt arbete, vill du rapportera ett fel, lämna ett klagomål eller rapportera om misstänkta oegentligheter? Välkommen att kontakta oss. 

Har du synpunkter eller har du hittat en felaktighet eller en misstänkt oegentlighet om Naturskyddsföreningens egen verksamhet eller om någon av de samarbetsorganisationer som vi stödjer? Vi jobbar hela tiden för att utveckla vårt arbete och vill ha en öppen och god dialog med medlemmar och allmänhet. 

Har du en synpunkt eller vill rapportera in ett fel?

Har du en allmän fråga?

Har du ett klagomål eller vill rapportera misstankar om oegentligheter eller lagöverträdelser?