KIARA - Småskaligt fiske bör vara miljömärkt

Miljöförstöring och klimatförändringar har gjort det allt svårare att försörja sig på det lokala småskaliga fisket i Indonesien. Kvinnliga fiskares roll, hotad mangroveskog och miljöcertifiering av småskaligt fiske är stora frågor som kräver samordning och organisering – det är frågor som organisationen Kiara driver.

Fiskebådar på ön Java, Indonesien.
Kiara jobbar bland annat med att stärka fiskekvinnornas roll i den nationella fiskepolitiken

Foto:

Sara Fröcklin, Naturskyddsföreningen
Asien, Indonesien Hav och vatten

Indonesien är med sina 250 miljoner invånare världens fjärde mest folkrika land. Landet består av ungefär 13000 öar och fiskevattnen är bland de mest gynnsamma i världen. Här finns också världens största mangrovebestånd.

Mangroveskogar för med sig en rad positiva effekter på miljön samt är viktigt för lokalbefolkningen – här leker fisken som sedan växer till sig ute till havs och ger mat till och inkomster för lokalbefolkningen. Även om småskaligt fiske ofta är betydligt mer hållbart än industrifiske, är miljömärkningen inte anpassad till småskaligt fiske. Att genomgå en certifiering är förknippat med stora kostnader för den enskilda fiskaren.

Fiskekvinnornas roll i den nationella fiskepolitiken är en annan viktig fråga som behöver lyftas i Indonesien. Det här är exempel på frågor som drivs av Kiara – en organisation arbetar med fiskefrågor och lokal förvaltning av de rika marina och kustnära resurserna i Indonesien och som representerar över sju miljoner indonesiska kvinnor och män.

Kiara bildades 2003 på initiativ av lokala fiskeorganisationer i Indonesien. Naturskyddsföreningen samarbetar med Kiara sedan 2011 och huvudkontoret ligger i huvudstaden Jakarta.