CPP - När storindustrin kom till byn

Den storskaliga exploateringen av naturen i Brasilien gör att människor som lever av småskaligt fiske får mindre fångster och inte sällan är den fisk som finns kvar förgiftad av tungmetaller. Men det finns krafter som står upp för fiskeriarbetarna och deras familjer. Genom att organisera sig kan fiskarna istället för att arbeta med symptomlindring på bynivå lyfta blicken och ifrågasätta de system som skapar problemen.

Foto på fiskebåtar i Rio Preto, i Peruíbe, Brasilien.
CPP arbetar med att stärka Brasiliens många fiskesamhällen i ett land där det småskaliga fisket är allt mer hotat.

Foto:

Foto: Alf Ribeiro, Getty Images
Sydamerika, Brasilien Hav och vatten

Den storskaliga exploateringen av naturen i Brasilien gör att människor som lever av småskaligt fiske får mindre fångster och inte sällan är den fisk som finns kvar förgiftad av tungmetaller. Men det finns krafter som står upp för fiskeriarbetarna och deras familjer. Genom att organisera sig kan fiskarna istället för att arbeta med symptomlindring på bynivå lyfta blicken och ifrågasätta de system som skapar problemen.

Ungefär hälften av all fiskefångst kommer från småskaligt fiske. Fångsten försörjer nästan en halv miljard människor världen över. I Brasilien är den småskaliga fiskenäringen hotad. Överfiske och infrastrukturprojekt som vägbyggen, jättedammar och storskalig gruvdrift tränger, ofta med statens goda minne, undan fiskefamiljer som bott och fiskat på samma plats i generationer.

CPP (Conselho Pastoral dos Pescadores) är en ideell organisation som utifrån ett rättighets- och genusperspektiv arbetar för Brasiliens många fiskesamhällen. Med målet att stärka de småskaliga fiskeriarbetarnas organisationer ger man stöd till kustsamhällena i deras kamp för att försvara sina markrättigheter och skydda sina traditionella fiskevatten från storskalig exploatering.

CPP grundades på 1960-talet och har sedan 2012 ingått i Naturskyddsföreningens globala samarbeten.