WoMin – Organisering för kvinnors rättigheter och en hållbar utveckling

Exploatering av naturresurser påverkar allt från hälsa till möjligheter att försörja sig. Kvinnor och småbrukare som lever i fattigdom riskerar att drabbas extra hårt. Därför arbetar WoMin ¬ med fokus på kvinnors rättigheter – för att lokalsamhällen ska kunna stå upp mot negativa konsekvenser av utvinningsindustrier, som gruvbrytning eller oljeutvinning, samt organisera sig för en mer rättvis och miljömässigt hållbar utveckling. 

Manifestation för klimaträttvisa och kvinnors rättigheter i Sydafrika.

Foto:

WoMin
Afrika, Sydafrika Klimat, energi, Globalt arbete

Exploatering av naturresurser påverkar allt från hälsa till möjligheter att försörja sig. Kvinnor och småbrukare som lever i fattigdom riskerar att drabbas extra hårt. Därför arbetar WoMin ¬ med fokus på kvinnors rättigheter – för att lokalsamhällen ska kunna stå upp mot negativa konsekvenser av utvinningsindustrier, som gruvbrytning eller oljeutvinning, samt organisera sig för en mer rättvis och miljömässigt hållbar utveckling. 

Organisationen WoMin fokuserar i sitt arbete på hur utvinningsindustrier påverkar småbrukare och kvinnor i 14 länder i Afrika, och hur alternativen till exploaterande utvinning kan se ut. 

WoMin arbetar tillsammans med andra kvinnoorgansationer, med småbrukare, och med lokalsamhällen som drabbats av negativa konsekvenser av gruvindustrin. Utvinningen av naturresurser som olja, mineraler och skog påverkar småbrukares och kvinnors hälsa, liv, samt möjligheter till arbete och uppehälle. WoMin belyser de ekonomiska och sociala rättvisefrågor för afrikanska kvinnor som uppstår när naturresurser exploateras. Organisationen synliggör hur miljö-, klimat- och rättvisefrågor ofta åsidosätts i utvinning, och arbetar för att förändra det så att hänsyn ska tas.

Syftet med WoMins arbete är att:

  • undersöka hur exploateringen av naturresurser påverkar kvinnor och småbrukare för att öka kunskapen om detta
  • stötta kvinnor att organisera sig och bygga folkrörelser kring exploateringsfrågor och mänskliga rättigheter
  • tillsammans med andra organisationer verka för rättvisa och miljömässigt hållbara alternativ till nuvarande utvinningsmodeller. 

WoMin bildades 2013 och har samarbetat med Naturskyddsföreningen sedan 2018.

WoMin har sitt säte i Johannesburg, Sydafrika.