Earthlife Africa - För miljörättvisa i Sydafrika

Sydafrika har, med sina många soltimmar, en enorm potential för förnybar energi. Trots det har Sydafrika fortsatt ett energisystem som bygger på kolkraftverk, med enorma miljöproblem som följd. Earthlife Africa arbetar för en rättvis och miljövänlig energipolitik i Sydafrika.

Foto på två barn som står under ett paraply.
Elnätet måste nå ut även till kåkstäderna och klimatsmarta energilösningar ska prioriteras, menar Earthlife Africa. De är kritiska mot att Sydafrikas energipolitik enbart är inriktad på industrins behov.

Foto:

Giuseppe Cicconi
Afrika, Sydafrika Klimat, energi

Earthlife Africa (ELA) är en medlemsbaserad organisation som arbetar för en hållbar energipolitik i Sydafrika. Miljörättvisa är centralt för organisationens arbete som driver på för en omställning till ett rättvist och förnybart energisystem. ELA menar att tillgången till förnybar energi och el till ett rimligt pris är en rättighet.

ELAs strategi är att förse beslutsfattare med viktig information, och att arbeta tillsammans med lokalbefolkningen för deras rätt till deltagande i beslutsprocesser för en rättvis och miljövänlig energipolitik.

ELA har startat Women Energy Climate Forum, som anordnar demonstrationer och besöker politiker och beslutsfattare för att kräva en mer rättvisa och miljövänlig energipolitik. Bakgrunden till det är att även om kvinnor ofta ansvarar för energianvändningen i hemmen så har de lite att säga till om inom energisektorn.

Organisationen startade 1988 och har samarbetat med Naturskyddsföreningen sedan 2004.