Earthlife Africa - För miljörättvisa i Sydafrika

Trots att Sydafrika har många kolkraftverk med enorma miljöproblem som följd saknar många tillgång till el. Earthlife Africa arbetar för en rättvis och miljövänlig energipolitik i Sydafrika.

Foto på två barn som står under ett paraply.
Elnätet måste nå ut även till kåkstäderna och klimatsmarta energilösningar ska prioriteras, menar Earthlife Africa. De är kritiska mot att Sydafrikas energipolitik enbart är inriktad på industrins behov.

Foto:

Giuseppe Cicconi
Afrika, Sydafrika Klimat, energi

Earthlife Africa (ELA) är en medlemsbaserad organisation som arbetar för en rättvis och hållbar energipolitik i Sydafrika. Miljörättvisa är centralt för organisationens arbete. Earthlife Africa arbetar för att avskaffa subventionerna på kolkraft i Sydafrika och är emot en utbyggnad av kärnkraften. Earthlife Africa menar att industrin och de rika städerna ska betala fullt pris för el, och att vinsterna bland annat ska gå till att bygga ut elledningar och elnät till kåkstäderna.

Earthlife Africas strategi är att förse beslutsfattare med viktig information, och att utbilda och stimulera befolkningen till att efterfråga en rättvis och miljövänlig energipolitik.

ELA har startat Women Energy Climate Forum, som anordnar demonstrationer och besöker politiker och beslutsfattare för att kräva en rättvisare och miljövänlig energipolitik. Medlemmarna föredrar att prata sina egna lokala språk. Det är en viktig lärdom att man inte måste kunna uttrycka sig i ekonomiska och vetenskapliga termer för att vara med och påverka i samhället. Även om kvinnor ofta ansvarar för energianvändningen i hemmen så har de lite att säga till om inom energisektorn.

Organisationen startade 1988 och har samarbetat med Naturskyddsföreningen sedan 2004. Earthlife Africa har fyra avdelningar, tre i Sydafrika och en i Namibia.