EMG - För en rättvis och hållbar vattenpolitik

I marginaliserade områden i Sydafrika råder brist på vatten. Den sydafrikanska miljöorganisationen Environmental Monitoring Group (EMG) vill ha en rättvis vatten- och energipolitik i Sydafrika, och arbetar för att människor som lever i fattigdom ska få större möjlighet att påverka sin situation.

Kvinna hämtar vatten från en allmän vattenkran i en kåkstad i Soweto.
I marginaliserade områden i Sydafrika har inte alla människor tillgång till vatten.
Afrika, Sydafrika Klimat, energi

I marginaliserade områden i Sydafrika har inte alla människor tillgång till vatten.  Stadsdelarna där medel- och överklass bor lägger beslag på cirka 90 procent av de sydafrikanska storstädernas vattendistribution. EMG (Environmental Monitoring Group) arbetar tillsammans med människor som inte har tillgång till vatten för att de ska kunna kräva rätten till vatten. EMG stöttar även deras kamp för en mer hållbar vattenanvändning och skydd av viktiga vattenresurser.

EMG är en sydafrikansk miljöorganisation som vill ha en mer rättvis vatten- och energipolitik i Sydafrika, och som arbetar för att människor som lever i fattigdom ska få större möjligheter att påverka sin situation. EMG menar att vattnet måste distribueras av staten, inte av enskilda bolag.

EMG arbetar för att påverka beslut kring klimat- och vattenfrågor, så att de blir mer rättvisa och miljövänliga.

Genom folkbildning ger EMG människor som lever i fattigdom kunskap och möjligheter att påverka miljöarbetet i kommuner och på riksnivå. EMG producerar bland annat läromedel, utställningar och håller workshops i marginaliserade områden.

Organisationen grundades 1991 och har samarbetat med Naturskyddsföreningen sedan 1999. EMG har ett kontor i Kapstaden med nio anställda.