MAB - Tillsammans för mänskliga rättigheter, floder och regnskog

Brasiliens enorma dammbyggen sätter stora områden med värdefull regnskog under vatten. MAB – de dammpåverkades rörelse – arbetar för att minska den negativa påverkan som dammar har på både människor och miljö.

Foto från manifestation av organisationen MAB.
Här hålls en manifestation ett år efter dammkatastrofen 2015 som förgiftade Rio Doce, en av Brasiliens viktigaste floder.

Foto:

Agneta Liljestam
Sydamerika, Brasilien Klimat, energi

Med sina många soltimmar har Brasilien stor potential för solenergi. Trots det satsar regeringen på enorma dammbyggen som sätter värdefulla regnskogsområden under vatten och tvingar människor att flytta. Kraftverksdammarna ökar ytterligare den snabba avskogningstakten i Amazonas, och ödelägger regnskog som är viktig för att stabilisera det globala klimatet.

MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, är en social rörelse för dem som drabbas negativt av stora vattenkraftsbyggen. Organisationen arbetar för att människor som drabbats av dammbyggen ska få rättvis kompensation – och för ett nationellt rättsligt ramverk som reglerar det. Rörelsen är inte emot alla dammbyggen i Brasilien, utan bedömer varje enskilt fall utifrån social och miljömässig påverkan. I dag är MAB en nationell rörelse med över 40 000 medlemmar.

MAB har bland annat lyckats få igenom ett lagförslag på delstatsnivå som gör det lättare att få kompensation vid dammbyggen. Nu är det möjligt att få kompensation även för dem som jobbar i inofficiella sektorn eller saknar papper på att man äger mark. Lagen är en seger för och ett erkännande av människor som lever i fattigdom, inte minst för kvinnor som är överrepresenterade både inom den inofficiella sektorn och bland de jordlösa.

MAB har även arbetat tillsammans med Mundurukufolket för en viktig seger mot planerna på stora kraftverksdammar i deras traditionella område vid Tapajosfloden. De planerade dammarna skulle dränka 200 000 hektar regnskog, till stor del nationalparker eller naturreservat. 

Organisationen har presenterat en alternativ energiplattform som de använder som utgångspunkt för sitt påverkansarbete på energiområdet. Målgruppen för påverkansarbetet är främst beslutsfattare inom energisektorn. 

MAB höll sin första kongress 1991 och har samarbetat med Naturskyddsföreningen sedan 1996. MAB finns representerade i 16 delstater i Brasilien.