Ecoaction – Tillsammans för en hållbar energiomställning

Att skydda naturen är omöjligt – om man inte engagerar allmänheten. Det menar Ecoaction, som arbetar med ungdomar och aktivister för att åstadkomma en hållbar utveckling i Ukraina. 

Ecoaction (Center for Environmental Initiatives) är en medlemsbaserad organisation i Ukraina. Tillsammans med aktivister och ungdomar anordnar de kampanjer för att skydda miljön och verka för socialt och miljömässigt hållbara förändringar i samhället. 

Organisationen fokuserar på att engagera och arbeta tillsammans med lokalbefolkning i främst följande frågor:

Ecoaction demonstraterar i Katowice 2019. Ecoaction är verksamt i Ukraina och arbetar med miljö och hållbar utevckling.
Ecoaction deltar i klimatdemonstration i Katowice, Polen, under FN:s klimattoppmöte i december 2018.

Foto:

Olena Angelova
Europa, Ukraina Klimat, energi

Att skydda naturen är omöjligt – om man inte engagerar allmänheten. Det menar Ecoaction, som arbetar med ungdomar och aktivister för att åstadkomma en hållbar utveckling i Ukraina. 

Ecoaction (Center for Environmental Initiatives) är en medlemsbaserad organisation i Ukraina. Tillsammans med aktivister och ungdomar anordnar de kampanjer för att skydda miljön och verka för socialt och miljömässigt hållbara förändringar i samhället. 

Organisationen fokuserar på att engagera och arbeta tillsammans med lokalbefolkning i främst följande frågor:

  • Energi
  • Klimatförändringar
  • Transport
  • Jordbruk  

Ecoaction arbetar till exempel för utveckling av hållbar energi och för större energieffektivitet. Organisationens långsiktiga mål är att Ukrainas energisektor ska vara 100 procent förnybar till år 2050.

Organisationen förespråkar även en hållbar utveckling på Ukrainas landsbygd, med fokus på ökat miljöskydd inom jordbruket samt markrättigheter. Organisationen stöttar också samhällen där människor drabbats av utsläpp från storskalig jordbruksproduktion för att de ska kunna försvara sina miljömässiga rättigheter, och arbetar för människors möjligheter att delta i beslutsfattande processer. Det kan exempelvis handla om juridiskt stöd.

Ecoaction jobbar mycket tillsammans med unga och har bland annat genomfört informationsturnéer samt arrangerat festivalen Reaction, som kombinerar musik med frågor om förnybar energi. 

Organisationen bildades 2017 och samma år inleddes samarbetet med Naturskyddsföreningen. Kansliet ligger i Kiev.