AIPP - Inflytande över sitt eget liv

Urfolks rättigheter åsidosätts på många håll världen över. I delar av Asiens regnskogar har urfolken drivits bort från sina hem när privata bolag först skövlat regnskogen och sedan anlagt plantager, bland annat för att producera palmolja.

Skog i Indien.
I delar av Asien är lokalsamhällen och urfolk beroende av tropiska skogar och har samtidigt under lång tid bevarat dem.

Foto:

cc Flickr.
Asien, Bangladesh, Filippinerna, Indien, Indonesien, Kambodja, Kina, Malaysia, Thailand Skog och naturvård

De tropiska regnskogarna täcker omkring sex procent av jordens yta och innehåller hälften av jordens växt- och djurarter. Mer än 1,6 miljarder människor beräknas vara beroende av skogen för sin överlevnad. I delar av Asien är lokalsamhällen och urfolk beroende av tropiska skogar och har samtidigt under lång tid bevarat dem. Därför är det rimligt att dessa grupper ges ökat inflytande i beslut som rör skogens resurser.

Det menar AIPP (Asia Indigenous Peoples Pact), en regional paraplyorganisation med 28 medlemsorganisationer. AIPP driver frågor som rör bland annat rättigheter knutet till biologisk mångfald och klimat. I Indien lever en majoritet av landets urfolk i stor fattigdom, främst orsakat av brist på försörjning, analfabetism, icke tillgodosedda rättigheter och diskriminering. Men tack vare ett intensivt påverkansarbete erkände Indiens regering år 2006 de skogsberoende urfolkens (de så kallade Adivasi-folkens) rättigheter. Även om den nya lagen lämnar en del i övrigt att önska får det ändå betraktas som en milstolpe i arbetet.

Adivasi-folkens rättigheter och tillgång till och förvaltning av skogarna, som är den huvudsakliga källan för försörjning och inkomst, är exempel på frågor som AIPP driver och som stöds av Naturskyddsföreningen.

AIPP grundades 1992 och har samarbetat med Naturskyddsföreningen sedan 2004. Kontoret ligger i Chiang Mai i Thailand och har tio anställda från medlemsorganisationer i Malaysia, Burma, Filippinerna, Nepal, Taiwan, Laos, Kambodja, Indien, Japan, Vietnam och Bangladesh.