Lär dig mer om palmolja

Palmolja finns i väldigt mycket. Snacks, godis och smink. Den storskaliga palmoljeproduktionen har förödande konsekvenser för människor och miljö. Lär dig mer om hur palmolja produceras och varför det är viktigt att produktionen blir bättre.

Bakom de enorma plantagerna med oljepalmer döljer sig skövling av regnskog och brott mot mänskliga rättigheter. Bilden är från Riau i Sumatra, det område i Indonesien som drabbats värst av den storskaliga palmoljeproduktionen.

Foto:

cc Flickr Forest Defender.

Det är ofta svårt att veta vilka produkter som innehåller palmolja. Den används i väldigt många produkter, som kakor, godis, choklad, popcorn för mikron, tvål, smink, färdiglagade livsmedel och i biobränslen. Sedan december 2014 måste alla EU-länder ange vilket vegetabiliskt fett och vilken vegetabilisk olja som livsmedlet innehåller och i och med det blir det lite lättare att se vilka produkter som innehåller palmolja.

Stora miljö- och människorättsproblem

Vår konsumtion av palmolja fortsätter att öka över hela världen och orsakar stora miljö- och människorättsproblem i de länder där den produceras. I och med att efterfrågan på biodrivmedel ökat är nästan hälften av EU:s import av palmolja öronmärkt för biodiesel.

Palmoljan utvinns ur oljepalmer, som odlas i stora plantager. Odlingarna finns framförallt i Indonesien och Malaysia. Indonesien är världens största exportör av palmolja och producerar 50 procent av all palmolja. Det skulle motsvara en yta som är större än halva Sverige. Plantagerna ökar också i Afrika, bland annat i Uganda, Liberia och Kamerun; och Latinamerika; exempelvis Honduras, Colombia, Peru och Brasilien.

Riau är det område i Indonesien som drabbats värst av den storskaliga palmoljeproduktionen. Foto: Naturskyddsföreningen

Bakom de enorma landskapsförändrande plantagerna (som liknar en grön öken där inga andra grödor än oljepalmen kan växa) döljer sig skövling av regnskog med förlust av stora unika och oersättliga naturvärden, torvmarker som utdikas till plantager, och brott mot mänskliga rättigheter. Det är vanligt att det kemiska bekämpningsmedlet parakvat används på plantagerna, ett medel som är förbjudet inom EU eftersom det kan skada människors hälsa. Först i och med de reviderade kriterierna för RSPO från november 2018 ska nu parakvat förbjudas inom RSPO-cerifierad produktion.

De svenska AP-fonderna har investeringar i bland annat världens största palmoljebolag, Wilmar International, som verkar i exempelvis Indonesien och i Uganda.

Läs artikeln om bönderna i Uganda som strider mot palmoljebolaget

Livsmedelsproducenter behöver ställa högre krav

Naturskyddsföreningen rekommenderar livsmedelsproducenter och tillverkare av produkter som innehåller palmolja att ställa högre krav på hur produktionen ska gå till. Vi jobbar också för att påverka företag att ersätta palmoljan med andra fetter som inte har lika negativ påverkan på miljön som palmoljeproduktionen har.

Läs mer om hur produktionen behöver förbättras

Ekologisk palmolja – en bristvara

Den ekologiska palmoljan står i dag för enbart 0,2 procent av den totala produktionen. Ekologisk palmolja produceras bland annat utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Det mesta av den ekologiskt odlade palmoljan kommer i dag från Sydamerika, där den framför allt odlas på gammal jordbruksmark.

Palmoljan är viktig för många småproducenter

Palmoljeproduktionen är en viktig inkomst för många småproducenter. I dag står småproducenter för cirka 40 procent av produktionen av palmolja. Men de flesta av dem är bundna att leverera till storbolagen vilket innebär att de inte har någon valfrihet eller något inflytande över sin produktion. En del av småproducenterna är oberoende och bestämmer själva över sin oljepalmsproduktion, exakt hur många de är finns det inga siffror på.

Naturskyddsföreningen jobbar för att småproducenter ska få större inflytande över sin produktion och möjlighet att odla fler sorters grödor och på det viset bli självständiga och mindre beroende av storbolagen. I dag minskar livsmedelsproduktionen i Indonesien på grund av att mer palmolja produceras.

Resterna av en torvmark i Riau -provinsen, Indonesien. Torvmarken torrläggs för att ge plats för oljepalmsplantage. Foto: cc Wikimediacommons.

RSPO-certifierad palmolja - räcker inte till

RSPO-märkningen (Roundtable on Sustainable Palm Oil) togs fram som svar på den kritik som växte fram från miljö- och sociala organisationer runt om i världen när det blev känt hur palmoljan produceras.

RSPO är utvecklad av producenter av palmolja, miljö och sociala NGO:s, återförsäljare, investerare och banker.

I november 2018 skärptes kriterierna ytterligare, inte minst för att åtgärda den befogade kritiken rörande avskogningsproblematiken. De nya kriterierna är skarpare, men det finns till exempel fortfarande utrymme för viss avskogning. I tillägg är efterlevnaden alarmerande bristfällig, vilket underminerar trovärdigheten för certifieringen, läs mer i rapporten Who Watches the Watchmen?2.

Det faktum att det rör plantager, i många fall landskapsomdanande, och med en enda gröda; oljepalmen, gör att produktionen inte bör definieras som ”hållbar” utan snarare som ”mer ansvarsfull”, givet att man följer principer och kriterierna. Nu diskuteras bindande lagstiftning på EU-nivå för att säkra att företag tar hänsyn till mänskliga rättigheter och miljöaspekter för varor som når den europeiska marknaden.  

Hur kan jag påverka som konsument?

Det kan vara svårt att veta om den palmolja som finns i det läppstift eller det kex som du vill köpa leder till avskogning eller brott mot mänskliga rättigheter. Ett bra sätt att påverka så att produktionen av palmolja blir bättre är att ställa frågor till butiken och direkt till företagen som tillverkar produkterna som innehåller palmolja.

EU har bestämt att det numera måste anges i innehållsförteckningen om det är palmolja i produkten vilket underlättar för konsumenten. Foto: Thinkstock Photos

Fråga i butiken:

  • Varifrån kommer palmoljan?
  • Är palmoljan ansvarsfullt producerad (för detta räcker inte enbart RSPO-certifieringen)?
  • Säljer butiken produkter med ekologisk palmolja?

Sätt press på företagen som använder palmolja i sina produkter

  • Kräv att företaget använder ansvarsfull palmolja som är avskogningsfri, inte leder till utdikning av torvmarker eller leder till brott mot mänskliga rättigheter.

Tanka gärna grönt men palmoljefritt

  • Fråga efter palmoljefri biodiesel när du tankar.

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.