Frågor och svar om PFAS

Är PFAS farligt? Hur undviker jag det? Vad är det för skillnad på PFAS och PFOS? Här svarar Naturskyddsföreningen på några av de vanligaste frågorna om de högfluorerade ämnen som finns överallt ibland oss.

Muffinsform av teflon
Muffinsformar med non stick-beläggning innehåller PFAS

Vad är PFAS för något?

PFAS-ämnen har skapats av oss människor för att stöta bort fett, smuts och vatten. Idag finns det över 4700 olika PFAS-ämnen på marknaden. De hittas bland annat i kastruller, funktionskläder, möbeltyger, skidvalla, regnskydd, pizzakartonger, brandskum, impregneringssprayer och skönhetsprodukter.

Är PFAS farligt för hälsan?

Vissa PFAS har i djurförsök visat sig ge negativa effekter på reproduktion, immunsystem, sköldkörtelhormoner och levern. Andra är misstänkt cancerframkallande och finns med på EU:s lista över särskilt farliga ämnen. Vissa av dem har visat sig kunna lagras i kroppen och studier på PFOS och PFOA (två av de mer kända PFAS-ämnena) tyder på att en lång tids exponering kan påverka hälsan negativt. De allra flesta PFAS är ännu helt otestade.

Är PFAS dåligt för miljön?

Kunskapen om hälso- och miljöpåverkan för de här kemikalierna är ännu begränsad men det finns en sak som vi vet att högfluorerade kemikalier har gemensamt – de är extremt svårnedbrytbara. Vissa verkar inte brytas ned alls under naturliga förhållanden. Det betyder att det kommer att ta lång tid innan exponeringen upphör, även om vi skulle sluta använda PFAS i morgon.

Är det PFAS som har hittats i dricksvatten?

Ja, PFAS har hittats i flera vattentäkter i Sverige, ofta från brandskum som runnit ned i vattnet. Genom vattnet kan många PFAS tas upp av levande varelser och lagras i till exempel levern och blodet. I Kallinge i Blekinge har drabbade gått samman och stämt kommunen för de förhöjda halterna i dricksvattnet.

> Läs Sveriges Naturs granskning av hur PFAS hamnar i vårt dricksvatten

Hur undviker jag att få i mig PFAS?

Eftersom PFAS är så vanligt förekommande är det svårt att undvika ämnena. Men för att minimera risken att få i sig PFAS är det bra att titta på produkter som används i kontakt med mat, dryck och saker vi använder på kroppen. Våra bästa tips är att undvika impregneringssprayer för skor och kläder, samt skönhetsprodukter som innehåller PFAS. I vissa matförpackningar, som pizzakartonger och take away-lådor, är det också vanligt med PFAS.

Men en stor del av den PFAS vi får i oss kommer från mat och vatten och är inte relaterat till de varor du köper. Mycket kommer från utsläpp vid tillverkningen, till exempel av funktionskläder och vattenavstötande skor (som exempelvis GoreTex).

För att minska PFAS i mat och vatten behöver ett förbud mot PFAS införas snarast! I väntan på ett förbud får vi konsumenter efter bästa förmåga försöka undvika att köpa produkter med högfluorerade ämnen.

> Fler tips för att undvika PFAS

Exakt vad ska undvikas i innehållsförteckningen när det gäller smink?

Leta på innehållfsförteckningen efter:

  • PTFE
  • Polytef
  • Polytefum
  • Decafluoropentane
  • C9-15 (eller C8-18) Fluoroalcohol phosphate

Samt alla ord som innehåller “...perfluoro..." och "...polyfluoro...".

I vilka sminkprodukter finns det PFAS?

Vi har hittat dem i: ansiktsmasker, ansiktskräm, eyeliner, foundation, hårolja, highlighter, mascara, puder, primer, raklödder, ögonbrynsskugga, ögonskugga.

> Mejla sminkföretagen och be dem sluta med PFAS!

> Läs mer om PFAS i smink

Men vad är egentligen PFAS?

PFAS är en förkortning för per- och polyfluorerade alkylsubstanser. Tillsammans kallas per- och polyfluorerade ämnen även för högfluorerade ämnen.

Alla PFAS består av flera fluor- och kolatomer som människor har fogat samman och på så sätt skapat helt nya ämnen. Den kemiska bindningen mellan kol och fluor är en av de starkaste bindningarna som finns. Det är det som gör ämnena så extremt svårnedbrytbara. Skillnaden mellan perfluorerade och polyfluorerade ämnen är antalet fluoratomer på kolkedjan. Vissa hävdar att polyflourerade ämnen är bättre, men det finns det inga belägg för, de är bara ännu mindre undersökta.

PFAS kallas även för fluorkarboner. På engelska heter det PFC, vilket också används i Sverige inom friluftsindustrin. Men det är en lurig förkortning eftersom PFC används med olika betydelser, antingen för bara perfluorerade ämnen eller för per- och polyfluorerade ämnen (det vill säga samma som PFAS). Det gör det svårt för dig som konsument att veta om jackan du vill köpa verkligen är fri från PFAS eller inte.

Vad är det för skillnad på PFAS och PFOS?

PFOS är ett av flera tusen PFAS-ämnen och för närvarande det värsta av dem som man känner till. Det är det enda PFAS-ämne som är förbjudet i EU. Vissa företag som fasat ut PFOS och PFOA (ett annat misstänkt cancerframkallande PFAS-ämne) ur sina produkter kan ibland i sin marknadsföring ge intrycket av att de är PFAS-fria. I själva verket har de bara ersatt ämnena med andra PFAS-ämnen.

Vad säger andra om PFAS?

> Svenskt Vatten vill fasa ut PFAS från konsumentprodukter

> Kemikalieinspektionen vill att användningen av högfluorerade ämnen upphör på sikt

> 37 myndigheter och forskningsinstitutioner samarbetar för att hantera problemen med PFAS

> Närmare trehundra forskare menar att PFAS måste bort (The Madrid Statement)

Vad tycker Naturskyddsföreningen?

PFAS är extremt långlivade och många av dem har i djurstudier visat sig ha en negativ effekt på hälsan. Det är mycket vi inte vet om deras effekter på människor men det vi sett manar till försiktighet. Därför tycker vi att alla PFAS bör förbjudas i alla konsumentprodukter.

Varför förbjuds inte PFAS?

Nya PFAS-ämnen tillkommer hela tiden. Hittills har det inte gått att förbjuda ämnen i grupp i EU. Istället måste man utvärdera och förbjuda ett ämne i taget, vilket tar väldigt lång tid. Dessutom behöver ämnena vara bevisat skadliga för att bli förbjudna. Att tillämpa försiktighetsprincipen är alltså inte en möjligt, fast den står inskriven i såväl Svenska miljöbalken som EU:s kemikalielagstiftning.

Men i december 2017 lämnade den svenska kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten tillsammans in ett förslag till EU-kommissionen om att förbjuda en grupp om sex PFAS. Förslaget till förbud gäller även alla de PFAS som kan brytas ner till något av dessa sex ämnen, totalt omkring 200 högfluorerade ämnen.

Kanske kan Sveriges och Tysklands initiativ bli början till en förändring, som leder till en snabbare process för att förbjuda PFAS. Men eftersom det riskerar att ta tid vore det mycket önskvärt att företagen går före och själva fasar ut PFAS ur sina konsumentprodukter.

Vad gör Naturskyddsföreningen?

Naturskyddsföreningen jobbar aktivt med att få till stånd ett förbud mot PFAS, något som måste beslutas på EU-nivå. Parallellt sätter vi tryck på företagen att gå före och frivilligt fasa ut PFAS ur sina produkter. Vi lyfter frågan under seminarier och möten med företag och politiker. Vi upplyser konsumenter om problematiken för att skapa ett tryck på beslutsfattare och företag. Till exempel sätter vårt ungdomsprojekt Surfejs press på kosmetik-företagen att fasa ut PFAS ur krämer och smink.

Vår rapport om PFAS i allväderskläder från 2006 har bidragit till att många märken har tagit bort PFAS ur sina barnplagg. Och genom vår märkning Bra Miljöval banar vi väg för produkter fria från PFAS, som till exempel miljömärkt impregnering.


Gå med i kemikalienätverket

Genom kemikalienätverket kan du vara med och sprida kunskap om miljögifter i samhället.