Blomrika vägkanter

Vägkanterna är viktigare än någonsin tidigare. Ängsmarker är artrika blommande miljöer, som är mycket viktiga för bin, fjärilar och andra insekter. Nästan inga ängar finns kvar i landet, mindre än en procent av de som fanns i början på 1900-talet. Men det finns många vägkanter, som genom att skötas rätt, kan bli vackra, blomrika och gynna många av de insekter som håller på att försvinna idag.

Så skapar du vackra och blomrika miljöer för bin, fjärilar och andra pollinatörer

  • Identifiera de blomrikare vägkanterna och vänta med slåtter av dem till efter mitten av augusti.
  • Övergödda vägkanter med högväxta gräs ska istället slås tidigt och gärna mer än en gång.
  • Forsla bort det avslagna för att få och behålla den magra miljö som gynnar ängsblommorna.
  • Invasiva arter som lupiner hotar mångfalden och bör slås tidigt – gärna flera gånger – och avlägsnas. Man kan också gräva upp dem med rötterna.
  • Undvik att täcka med krossgrus och makadam – det missgynnar många vildbin och blommor.
  • Identifiera, vårda eller skapa nya magra, gärna sandiga, vägkanter och vägslänter. Särskilt de som ligger i varma, väl solbelysta lägen är viktiga för marklevande vildbin och mångfalden.

Material om blomrika vägkanter

Läs mer i broschyrerna som finns att ladda ner här – i en version för norra Sverige, och en för södra och mellersta Sverige.


Här finns en affisch i A4 och A3-format. Skriv gärna ut den!


Naturskyddsföreningens lokala kretsar kan beställa materialet på medlemsforumet Naturkontakt, här.

Har du frågor, vill beställa foldrar, affisch i A4-format eller skyltar kontakta gärna Ebba Werner på e-post: blomrika.vagkanter@gmail.com.
Text: Ebba Werner. Illustration och grafisk formgivning: Frida Nettelbladt. 

 

Bli medlem – få Sveriges Natur

Som medlem i Naturskyddsföreningen får du också en prenumeration av tidningen Sveriges Natur.