Vildbihotell byggda

147

Gör bostäder åt vilda bin – bihotell och sandbäddar.

Ängar fixade

45

Skapa en blommande äng för bin och fjärilar.

Bivänliga planteringar

69

Välj blommor som bin och fjärilar gillar.

Pengar_bi-ny_piktogram

Gåvor till bina

895

En gåva betyder så mycket – även för små pollinatörer.

Varför Operation: Rädda Bina?

Läget är akut för bin, fjärilar och andra pollinatörer.

Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden. Vi är nämligen helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem.

Som tur är finns det lösningar.

Du kan göra många enkla räddningsinsatser för bina. Som att låta en del av gräsmattan bli äng, plantera bivänliga blommor eller bygga ett vildbihotell. Att köpa ekologisk mat och välja bort kemiska bekämpningsmedel är också viktiga insatser. När vi är många som tar ställning för bina ökar vi trycket på politiker och företag att göra mer för att bidra till en bivänlig värld.

Din räddningsinsats bidrar till viktig forskning.

Genom att rapportera in räddningsinsatser för bina bidrar du också med kunskap till forskningen om hur vi kan gynna den biologiska mångfalden. Vi skickar en fröpåse med ängsfröer till alla som rapporterar in en räddningsinsats — så långt lagret räcker.

Tillsammans kan vi rädda bina!

Ge en gåva till bina

Du kan ge en gåva till våra små pollinatörer. Pengarna går till arbetet med att rädda bina och bevara den biologiska mångfalden.

Våra fyra krav till politikerna för att rädda bina

Vi kan som individer göra många viktiga räddningsinsatser för bin och andra pollinatörer. Men det räcker inte för att vända utvecklingen. Politiska beslut spelar en avgörande roll för att bin, fjärilar och andra insekter ska kunna överleva.

Stöd ekologiskt jordbruk och naturbete.

Det ekologiska jordbruket bidrar till fler bin, humlor och fjärilar än det oekologiska. Det beror bland annat på att det ekologiska jordbruket skapar mer blommor och mångfald i landskapet, att giftiga bekämpningsmedel och konstgödsel är förbjudna och att betande djur gynnar artrikedomen. Vi uppmanar därför riksdagspolitikerna att fatta beslut om ökat statligt stöd till ekologiskt jordbruk och naturbete.

Förbjud bekämpningsmedel som skadar bin.

Användningen av giftiga bekämpningsmedel är en bidragande orsak till den dramatiska minskningen av insekter i världen. Vilda bin är i många fall ännu känsligare för gifter än honungsbin. Därför kräver vi förbud mot giftiga bekämpningsmedel som skadar bin och andra pollinatörer.

Gör bortglömda grönytor till blommande marker.

Bristen på vilda blommor är en av de största orsakerna till att bin och andra pollinerande insekter minskar. Vi uppmanar regeringen att ge Trafikverket och Svenska kraftnät i uppdrag att gynna bin och andra pollinatörer genom att omvandla en stor del av de vägkanter och kraftledningsgator som de förvaltar till ängar. Det svenska vägnätet innehåller över 20 000 mil vägar och upptar en stor del av Sveriges yta. De har stor potential att bli blommande marker.

Anta en aktionsplan för bina i varje kommun.

Kommuner bör anta aktionsplaner för att gynna bin och andra pollinatörer. Gräsytor, planteringar och vägkanter har stor potential att förvandlas till blommande marker. Aktionsplanen bör också sätta stopp för användning av kemiska bekämpningsmedel – samtidigt som ekologisk mat och naturbete gynnas i den offentliga upphandlingen. Medborgare kan sätta press på sin kommun genom att skriva ett medborgarförslag om att ta fram en aktionsplan för bina!

Rädda bina i skolan

Skolor kan också göra räddningsinsatser och registrera dessa här på Operation: Rädda bina.

Rädda bina som företag

Ni som företag kan göra en viktig insats för våra vilda trädgårdsmästare. Här finns mer info om hur ni kan engagera hela personalen i bi-vänliga aktiviteter, bli stödföretag eller ge en gåva.

Partners

Arla Partner logo Rädda bina
Blomsterlandet_logotyp
SPL logo 2013 RGB72DEV
Smakis samarbetspartner Operation rädda bina

Se vad många räddningsinsatser vi gjort tillsammans!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart