Årshjul: Skolträdgård

Vad sker när? En årsöversikt för systematiskt arbete med odling i skolan, med tips på aktiviteter månad för månad.

Nyckelord: skolträdgård, skolgård, skolodling, lärande för hållbar utveckling, skolutveckling, transformativt lärande, utomhuspedagogik, uteklassrum, ute, utomhus, lära in ute, odla, odling, mat, frukt, grönsaker, växt, växter, art, artkunskap, smak, doft, lukt, känsel, bi, bin, levande skolgård, ämnesövergripande arbete.

Gillas av 1

Relaterat innehåll