Bakpulverbomben (4-9)

Koldioxid är en gas, som finns överallt i luften runtomkring oss och är en av gaserna som påverkar klimatet. I det dagliga livet märkes den inte så mycket, eftersom den varken luktar, smakar eller syns. Det här experimentet visar, genom att spränga bomber, att den finns!

Ämnen: Ke, Ge, NO, SO

Tid: Ca 30 min

Länk till läroplanskopplingar: åk 4-9

Målet med Bakpulverbomben är att eleverna ska få kunskaper om gasen koldioxid, dess roll som växthusgas och påverkan på klimatet på jorden.

Material

 • Små plastburkar
 • Bakpulver
 • Vatten
 • Sked
 • Disktrasa
 • Ett smalt glas

Genomförande

Övningen kan antingen göras lärarledd eller i elevgrupper. Till övningen finns en elevinstruktion. Om ni vill kan ni också använda instruktionsfilmen för experimentet:

G512NxJvUx8 poster image

Förklara uppgiften för eleverna. Gå sedan ut utomhus.

 1. Ta en liten plastburk med ett inte alltför åtsittande lock, till exempel de som finns inuti vissa chokladlägg.
 2. Blanda bakpulver och lite vatten i burken och sätt snabbt på locket lagom hårt.
 3. Skaka burken en aning och ställ den med locket nedåt på en disktrasa eller i ett högt smalt glas.
 4. Gå snabbt en bit bort och se till så att ingen annan är i närheten – det kan smälla ordentligt.

Experimentera gärna med olika proportioner bakpulver och vatten.

Att samtala om

 • Varför exploderar burken?
 • Vad är koldioxid och hur bildas det?
 • Vilka energiomvandlingar sker från att burken flyger i luften tills den landar.

Förklaring

När bakpulver och vatten blandas bildas gasen koldioxid. Den tar stor plats och trycket i burken stiger. Locket lossnar med en knall när övertrycket blir större än kraften som håller fast det.

Den kemiska energin i bakpulvret har då omvandlats till rörelseenergi hos burken som flyger iväg. När burken flyger uppåt övergår rörelseenergin successivt till lägesenergi.

När burken når sin högsta höjd har all rörelseenergi omvandlats till lägesenergi. När burken sedan faller nedåt igen återfår den rörelseenergin, vilken till sist blir värme när den når marken.

Nyckelord: Experiment, aktivitet, undersökning, hypotes, labbrapport, växthuseffekt, växthusgas, miljö.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll