Bi-sagan (F-3)

I denna övning får de yngre eleverna bekanta sig med bin genom en saga.

Ämnen: Bi, Bl, NO

Länk till läroplanskopplingar: åk 1-3

Sagan kan användas på olika sätt, här följer några tips på hur.

Material och verktyg

Genomförande

Läs bi-sagan tillsammans med eleverna. Ritbladen kan användas under tiden du läser sagan eller efteråt.

Prata om sagan och låt gärna eleverna få rita bilder inspirerade av sagan. 

Varianter och tips

  • Låt eleverna skriva egna bi-sagor
  • Låt eleverna rita bin från sagan
  • Låt eleverna sammanfatta sagan på posters

Diskussionsfrågor

Nedan följer lite förslag på frågor som du kan diskutera tillsammans med eleverna i samband med att ni gör övningen. En del svar på frågorna kan hittas i faktabladet.

  • Vilka olika bin förekom i sagan?
  • Vad hände med barnet i sagan?
  • Vad äter ett bi?
  • Varför är bin så viktiga i naturen?
  • Har du själv någon gång mött ett bi? Vad hände då?
  • När brukar man hitta bin i naturen? Varför är det så?

Nyckelord: bisagan, berättelse, sagor, saga, skriva, rita, måla, berätta, ekosystem, djur, natur, bi, bin, humla, pollinering, pollinatörer.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll