Bi-sagan (F-3)

I denna övning får de yngre eleverna bekanta sig med bin genom en saga.

Sagan kan användas på olika sätt, här följer några tips på hur.

Material och verktyg

Genomförande

Läs bi-sagan tillsammans med eleverna. Ritbladen kan användas under tiden du läser sagan eller efteråt.

Prata om sagan och låt gärna eleverna få rita bilder inspirerade av sagan. 

Varianter och tips

  • Låt eleverna skriva egna bi-sagor
  • Låt eleverna rita bin från sagan
  • Låt eleverna sammanfatta sagan på posters

Diskussionsfrågor

Nedan följer lite förslag på frågor som du kan diskutera tillsammans med eleverna i samband med att ni gör övningen. En del svar på frågorna kan hittas i faktabladet.

  • Vilka olika bin förekom i sagan?
  • Vad hände med barnet i sagan?
  • Vad äter ett bi?
  • Varför är bin så viktiga i naturen?
  • Har du själv någon gång mött ett bi? Vad hände då?
  • När brukar man hitta bin i naturen? Varför är det så?

Nyckelord: berättelse, sagor, saga, skriva, rita, måla, berätta, ekosystem, djur, natur, bi, bin, humla, pollinering, pollinatörer.

Bli först att gilla!

Relaterade inlägg