Skolmaterial om bin

Här finns pedagogiskt material om bin i form av övningar, faktablad, instruktioner, film och quiz. Här finns också olika räddningsinsatser för bin och andra pollinatörer.

humla, bin, blåeld, blomma,

Räddningsinsatser för bin

Läget är akut för bin, fjärilar och andra pollinerande insekter. Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vildbiarter hotade. Gifter, matbrist och ett förändrat landskap hotar våra vilda trädgårdsmästare. Tillsammans kan vi skapa fler bi-vänliga platser! Här finns olika räddningsinsatser för att hjälpa bina med mat och bostäder.

inventering, bivänlig, bi-vänlig, skolgård, närmiljö

Övning

Bi-vänlig närmiljö - fältstudie (4-9)

Låt eleverna gå på uppdrag och studera närområdet utifrån bin och andra pollinatörers perspektiv. Vilka förutsättningar finns att hitta mat och boplatser? Uppgiften kan avslutas med att eleverna tar fram egna designförslag för att göra platsen mer bi-vänlig.

21 jun, 2021 • 2 min att läsa

Quiz och kul om bin

Quiz och lek

Bi-leken

17 jun, 2021 • 2 min att läsa
Quiz och lek

Tipsrunda om bin

14 jun, 2021 • 1 min att läsa
Quiz och lek

Textkort: Gissa växter och djur

4 jun, 2021 • 1 min att läsa
Quiz och lek

(L)ekosystem (F-9)

4 jun, 2021 • 4 min att läsa
Quiz och lek

Bildspel: Gissa växter och djur

3 jun, 2021 • 1 min att läsa
Quiz och lek

Artbingo

28 maj, 2021 • 1 min att läsa
Quiz och lek

Sju sorters blommor

28 maj, 2021 • 1 min att läsa
Quiz och lek

Lock och pock

28 maj, 2021 • 1 min att läsa
Quiz och lek

Tipsrunda om arter

28 maj, 2021 • 1 min att läsa
Quiz och lek

Naturfalken: Artkort

28 maj, 2021 • 1 min att läsa
bin, så, lever, bin, humlor, film

Film om bin

Så lever bin och humlor

Lär känna våra supereffektiva pollinerare! I filmen får vi följa olika sorters bin och humlor på nära håll och se hur de arbetar och lever. (3 min).

Odla i skolan

Skolträdgården

Här hittar du skolmaterial om odling och biologisk mångfald - från enstaka lektioner till systematiskt arbete med skolträdgård över ett helt läsår!