Skolmaterial om bin

Här finns pedagogiskt material om bin i form av övningar, faktablad, instruktioner, film och quiz. Här finns också olika räddningsinsatser för bin och andra pollinatörer.

humla, bin, blåeld, blomma,

Räddningsinsatser för bin

Läget är akut för bin, fjärilar och andra pollinerande insekter. Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vildbiarter hotade. Gifter, matbrist och ett förändrat landskap hotar våra vilda trädgårdsmästare. Tillsammans kan vi skapa fler bi-vänliga platser! Här finns olika räddningsinsatser för att hjälpa bina med mat och bostäder.

Skolmaterial om bin

Odla i skolan

Skolträdgården

Här hittar du skolmaterial om odling och biologisk mångfald - från enstaka lektioner till systematiskt arbete med skolträdgård över ett helt läsår!