Skolmaterial om bin

Här finns pedagogiskt material om bin i form av lektionsupplägg, faktablad, bilder, film och quiz. Här finns också olika räddningsinsatser för bin och andra pollinatörer.

Lektionsmaterial om bin

bin, så, lever, bin, humlor, film

Film

Naturens trädgårdsmästare – en liten film om bin (3 min)

Lär känna våra supereffektiva pollinerare! Följ olika sorters bin och humlor på nära håll och se hur de arbetar och lever.

Lektioner

bi, humla, klöver, pollinering

Bi-sagan (F-3)

Låt eleverna bekanta sig med bin genom en saga! Här finns också ritblad de kan färglägga under tiden de lyssnar till sagan.

bi, gurkört, blomma, min, bok, om, vilda, bin

Min bok om vilda bin (F-3)

Skapa sina egna böcker om vilda bin! Här finns en färdig bokmall och text- och bildkort med lättläst fakta om vilda bin.

barn, bi, kostym, bi-leken

Bi-leken (F-3)

I denna övning får eleverna komma ut och röra på sig samtidigt som de lär sig om bin och naturen.

De livsviktiga bina (4-6)

Här får eleverna läsa en text och svara på frågor om bin, humlor och andra insekter som pollinerar.

tacofredag, skolövning

Tacofredag utan bin? (F-9)

Hur skulle en tacomiddag se ut i en värld utan bin? Här får eleverna upptäcka bin och pollinering och kopplingen till jordbruk och matproduktion.

humla, bi, pollinering, pollen, pollinatör, blomma, vad, gör, bin

Vad gör bin? (4-9)

Vad gör bin för oss och vad kan vi göra för dem? Här får eleverna läsa, svara på frågor och öva begrepp om bin, pollinering och biologisk mångfald.

inventering, bivänlig, bi-vänlig, skolgård, närmiljö

Fältstudie: Bi-vänlig närmiljö (F-9)

Studera närområdet utifrån bins och andra pollinatörers perspektiv. Vilka förutsättningar finns att hitta mat och boplatser?

Illustrationer, bildspel och ritblad

bin, bi, vildbi, vildbin, arter, pollinatör, pollinatörer, svenska

Illustration: 8 biarter

Träna på att känna igen åtta olika bin med hjälp av illustrationen. Skriv ut som affisch eller använd digitalt.

artkunskap, bi, humla, geting, skolmaterial

Bilder: Vem är vem?

Bi, humla eller geting - vad skiljer dem åt? Två bilder som låter eleverna först gissa och komma med förslag och sedan se några utmärkande kännetecken.

bildspel, bin, pollinatörer, pollinatör, skolmaterial, livsmiljö

Bilder med frågor: Vad behöver bin?

Tre bilder med olika livsmiljöer och frågeställningar om vad pollinatörer behöver för att trivas. Perfekt som intresseväckande lektionsstart. Svar på frågorna finns.

ritblad, bin, humlor, skolmaterial

Ritblad: Bin

Färglägg klöverhumlan, småsovarbiet och rosentapetserarbiet. Tre ritblad att skriva ut.

Frågesporter

tipsrunda, bin, oskarshamn, hamnen, frågesport, quiz

Tipsrunda om bin

Utskrivbar tipsrunda med tio frågor om bin och deras livsmiljö.

Kahoot om bin

Spela digitalt quiz i Kahoot! Tolv frågor om bin och vad de äter och hur de bor.

Quiz: Känn igen åtta 8 bin

Känner du igen dessa biarter i Sverige? Testa dina kunskaper i quizet!

Faktblad

humla, bi, salvia, bin, humlor,

Faktablad: Bin - små flitiga trädgårdsmästare

Faktatext om bin för yngre elever. Med faktafrågor.

vårlök,blomma,bi,insekt,Insekter,Blommor,Bin,Vår,Vårblomma,Vårblommor,pollinera,pollinering,pollinerar

Faktablad: Bin och deras livsmiljö

Faktatext om bin för äldre elever och som inläsning för lärare. Med fakta- och diskussionsfrågor.

Humla,humlor,fjäril,fjärilar,insekt,insekter,vädd,blomma,blommor

Faktablad: Vad är ekosystemtjänster?

Faktatext för äldre elever och som inläsning för lärare om de gratistjänster som naturen utför som vi människor har nytta av. Med fakta- och diskussionsfrågor.

Räddningsinsatser för bin

Läget är akut för bin, fjärilar och andra pollinerande insekter. Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vildbiarter hotade. Gifter, matbrist och ett förändrat landskap hotar våra vilda trädgårdsmästare. Tillsammans kan vi skapa fler bi-vänliga platser! Här finns olika räddningsinsatser för att hjälpa bina med mat och bostäder.

humlebo, bihotell, pollinatörer, humla, bin, biologiskmångfald, gillanaturen

Bygg ett vildbihotell

Skapa en sandbädd för vilda bin

Plantera bivänliga blommor

äng, blommor, vildblommor, ängsblommor

Skapa en äng

komposten, jord, leran, frö, mat, natur, bi, näring, miljö, blommor

Gör en en fröbomb

fotboll, fotbollsskor, bi-fotboll

Spela bi-fotboll

Mer om pollinering, mat och biologisk mångfald

Odla i skolan

Skolträdgården

Här hittar du skolmaterial om odling och biologisk mångfald - från enstaka lektioner till systematiskt arbete med skolträdgård över ett helt läsår!

grönsaker, rotfrukter, odla, odling, jord, jordbruk, mat, matproduktion

Skolmaterial om jord och mat

Jordens mat

Lektioner för högstadiet och gymnasiet. Här får eleverna titta på matproduktion – från rymden och ända ner till det myllrande livet i jorden under våra fötter.