Skolmaterial om bin

Här finns pedagogiskt material om bin i form av lektionsupplägg, faktablad, bilder, film och quiz.
Här finns också olika räddningsinsatser för bin och andra pollinatörer.

Lektionsmaterial om bin

bin, så, lever, bin, humlor, film

Film

Så lever bin och humlor (3 min)

Lär känna våra supereffektiva pollinerare! Följ olika sorters bin och humlor på nära håll och se hur de arbetar och lever.

Lektioner om bin

Illustrationer, bildspel och ritblad med bin

Frågesporter om bin

Fakta om bin och pollinering

Räddningsinsatser för bin

Läget är akut för bin, fjärilar och andra pollinerande insekter. Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vildbiarter hotade. Gifter, matbrist och ett förändrat landskap hotar våra vilda trädgårdsmästare. Tillsammans kan vi skapa fler bi-vänliga platser! Här finns olika räddningsinsatser för att hjälpa bina med mat och bostäder.

Mer om pollinering, mat och biologisk mångfald

Odla i skolan

Skolträdgården

Här hittar du skolmaterial om odling och biologisk mångfald - från enstaka lektioner till systematiskt arbete med skolträdgård över ett helt läsår!

grönsaker, rotfrukter, odla, odling, jord, jordbruk, mat, matproduktion

Skolmaterial om jord och mat

Jordens mat

Lektioner för högstadiet och gymnasiet. Här får eleverna titta på matproduktion – från rymden och ända ner till det myllrande livet i jorden under våra fötter.