Min bok om vilda bin (F-3)

Här får eleverna skapa sina egna böcker om vilda bin! Till övningen hör en färdig bokmall, en film samt text- och bildkort med lättläst fakta om vilda bin.

I den här övningen får eleverna utveckla sina kunskaper om bin, blommor och pollinering. Övningen består av fyra delar, där eleverna tar fram egna böcker om bin. De får skapa texter där ord och bild samspelar. Arbetet kan avslutas med muntliga presentationer, fältstudier och kreativa bilduppgifter.

Centralt innehåll: Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider. Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. Skapande av texter där ord och bild samspelar. Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. 

Fördjupning: Flora på nätet. Övning: Bygg en biholk. 

Förberedelser

Skriv ut kopieringsunderlagen Min bok om bin och fyra färdiga text-/bildkort så att det räcker till alla elever. Skriv gärna ut bokomslaget på gult papper. För att den ska bli rätt vid utskrift, skriv ut i färg, dubbelsidig, liggandes och vänt längst kortsidan. Vik böckerna på mitten och sätt ihop med häftapparat. 

(Om det krånglar med skrivarinställningarna så att sista sidan i boken hamnar upp-och-ned - testa att skriva ut denna version i stället!)

Läs de två faktabladen Bin - små flitiga trädgårdsmästare (lättläst) och Bin och deras livsmiljö. Använd dessa som stöd när du berättar om binas liv.

Ta gärna med en burk honung och ett bivaxljus.

Genomförande

Lektion 1

Se filmen om bin och humlor (3 min):

-aX79WKsWSo poster image

Låt eleverna samtala två och två om vad de kommer ihåg från filmen. Har de egna erfarenheter av bin? Bolla frågor och funderingar. (Getingar brukar också dyka upp).

Dela ut varsitt text-/bildkort 1 till alla elever att ha på bänken. Läs texten och titta på bilderna tillsammans. Lyft fram och prata om begrepp som eleverna är osäkra på.

Dela ut de förberedda bokmallarna till Min bok om bin.

Nu ska eleverna skriva första delen i boken, med rubriken “Bi-familjen”. Övningen anpassas efter årskurs och individ. De elever som inte kan skriva ännu kan klistra in texten, några kan skriva av ett par meningar, andra skriva av hela texten och de som vill kan lägga till egen information från det du berättat eller från filmen.

Låt eleverna själva klippa ut (bra klippträning) och klistra in bild 1, alternativt rita egna bilder som passar bildtexten.

Tips! Avsluta med att låta eleverna smaka en sked honung och skicka runt ett bivaxljus att lukta på.

Lektion 2-4

Inled med att eleverna två och två får berätta vad de minns från förra lektionen.

Jobba med text-/bildkort 2-4 på samma sätt som i del 1.

Tips! Låt eleverna två och två skriva en mening tillsammans på en lärplatta och lägga upp i en gemensam Mentimeter eller liknande. Samtala gemensamt kring det som dyker upp. Detta går även bra att göra som avslutning av ett lektionspass.  

Fördjupning, lektion 3

Ta en promenad i närområdet runt skolan och låt eleverna två och två med lärplatta fota av alla blommor de kan se under promenaden. Kanske lyckas de också fånga ett bi eller en humla på bild!

Jobba vidare med fotona i klassrummet. Kan eleverna namnen på några blommor? Fanns någon av dem med i elevernas böcker om bin?

Uppgiften går även att göra med insekter på skolgården. Sätt upp en bild av varje blomma (eller insekt) på väggen med dess namn under. Eleverna kan muntligt få välja en blomma (eller insekt) som de redovisar några fakta om för klassen. Bläddra i floror eller besök Flora på nätet.

Tips! Ge eleverna i hemläxa att observera alla blommor de kan se under sin väg till och från skolan. Det är roligt och visuellt att samla alla blommor de hittar med bild på klassrumsväggen och se antalet växa allteftersom eleverna upptäcker fler arter.

Fördjupning, lektion 4

Tillverka egna bivattnare och bon åt vildbin att sätta upp på skolgården.

Tips! Arbeta ämnesövergripande! Gör ett temaarbete om bin! Samverka med slöjd, bild och/eller fritidshemmet.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg