Bygg en barnkammare till bin

Många vilda bin har svårt att hitta bostäder. Bygg en barnkammare för bin med hjälp av ihåliga pinnar eller genom att borra många hål i en tjock bräda eller stock.

Aktiviteten är del av Vilda grannar
Lämplig tid för genomförande:
  • Vår
  • Sommar

Att ha bin i trädgården är bra på många sätt. De hjälper exempelvis till att pollinera blommorna så att det blir mer frukter och bär. Du kan hjälpa dem att hitta bostad genom att bygga en barnkammare för bin.

Gör så här: Kapa stråna eller pinnarna och stoppa dem i en låda eller konservburk. Det är viktigt att ena kortsidan är öppen och den andra tilltäppt så att bina kan krypa in och lägga ägg i rören.

Ett annat sätt är att borra många hål i en tjock bräda eller stock. Varje hål ska helst vara 10 cm djupt och 3–10 mm brett.
Om ett hål är igenmurat så har ett bi lagt ägg därinne.

Placera boet på ett varmt ställe i lä, men undvik direkt sol.
Häng upp eller kila fast det i ett träd. Tänk på att boet ska hänga vågrätt så att det inte regnar in. Sätt gärna upp en skylt som informerar om bina och deras bihotell.

Varför? De ensamlevande (solitära) bina kan inte själva skapa hål i träd. Naturligt brukar de flytta in i olika skalbaggars larvgångar men eftersom det idag är brist på död ved kan vi hjälpa dem genom att skapa platser åt dem att lägga sina ägg. Av våra cirka 290 olika biarter är nästan 100 mer eller mindre hotade.

Fler tips om bihotellbygge och placering av dem hittar du här:

Nyckelord: aktivitet, bin, djur, natur, bihotell, skapa, tillverka, slöjd, biologi, ämnesövergripande, hjälp naturen, utomhus, arter, pollinering, boplats, aktivitet, temaarbete, skolgård.

Vilda grannar

Hjälp djur och natur – och lär utomhus

Vilda grannar är ett skolmaterial för förskolan, skolan och fritidshemmet om att hjälpa vilda djur.

Till Vilda grannar
Gillas av 1

Relaterat innehåll