Bygg en ekorrholk

På platser med intensivt skogsbruk har ekorrar svårt att hitta bra boplatser. Hjälp dem genom att bygga och sätta upp en ekorrholk.

Lämplig tid för genomförande:
VÅR - SOMMAR - HÖST - VINTER

Ekorrars holkar liknar en fågelholk fast med ett 6 cm brett ingångshål på sidan istället och med ett nät med en maskstorlek på ca 1 cm i botten, för att öka ventilationen.

Holken bör placeras på flera meters höjd i ett träd som står intill andra träd, så att ekorren kan ta sig därifrån utan att behöva gå ner på marken. Det brukar rekommenderas att en ekorrholk har två ingångar.

Fler tips på aktiviteter för att gynna djur och växter finns i tipssamlingen Gilla och hjälp naturen

Gillas av 4

Relaterat innehåll